Mindfulness + choklad + té = sant?

Lördagen den 20:e oktober hände något extraordinärt här i Göteborg. Det var nämligen då det första gemensamma projektet mellan mindfulness, choklad och té såg ljuset.

Genom att kombinera kakaoexpertisen hos Christoffer Lindgren, mannen bakom bara choklad med den djupa visdomen i téernas värld hos Arngrim Larsen (som dessutom råkar vara en galet duktig konstfotograf), skapade vi en harmonisk afton.

Och nu gör vi det igen.

Lördagen den 10:e November har ni möjlighet att uppleva mindfulness, choklad och téprovning under samma tak, samma kväll.

Läs mer på eventet här och anmäl er(bindande) genom ett mail till kurs@mentalfrihet.nu där du uppger namn och telefonnummer.

Kärleksfull godhet (del 2)

Snubblade över denna underbara föreläsning om kärlek av Barbara Fredrickson, en kvinna som vigt de 20 senaste åren åt forskning inom känslor och framförallt, de positiva känslorna.

En kort sammanfattning är att kärlek äger. Stenhårt.

Och då menar jag inte den kärlek vi vanligtvis kanske menar med ordet kärlek, såsom en sexuell dragningskraft, en speciell relation, ett löfte, något exklusivt eller något som är menat för all framtid.

Utan kärlek här, är de ögonblick då vi delar positiva känslor med andra och som absolut starkast, när vi delar dem genom ögon och kroppskontakt.

Listan på de positiva effekterna av sådana ögonblick är väldigt lång. I korthet handlar det om förbättrad hälsa, ökad empati, glädje och livstillfredsställelse.

Här är två experiment som genomförts där deltagare har fått göra övningar inom just kärleksfull godhet:

Loving-kindness meditation increases social connectedness.

Open hearts build lives: Positive emotions, induced through loving-kindness meditation, build consequential personal resources.

Om du är nyfiken, har jag spelat in en ljudfil för den grundläggande övningen inom loving kindness som du kan lyssna på eller tanka hem (genom att högerklicka på länken och ”spara som”)

Guidad meditation i kärleksfull godhet (30 min)

Här finns även en avslappningsövning som är lämplig att göra före meditationen

Avslappningsövning (16 min) 

Här finns även en till meditation i loving kindness av Jon Kabat-Zinn, på engelska:

Loving kindness meditation 

 

Här har du en bild att ha som bakgrund 🙂

Och här finns ett annat inlägg där hela meditationen står i textform 🙂

Lycka till

 

Meditation kring kärleksfull godhet (loving kindness – metta meditation)

Denna meditation, kallad metta meditation, syftar till att stärka empatin, uppleva behagliga känslor och nå fridfullhet och känslor av trygghet
Se till att vara avslappnad innan du börjar, till exempel genom att träna, genom avslappningsövningar och/eller andningsmeditation

Kärleksfull godhet
Hitta ett minne, eller föreställ dig en situation
Där någon människa som står dig nära
Fullständigt accepterade dig för den du är
Såg dig, lyssnade på dig, hörde dig
Inte på grund av någon egenskap du har
Eller något du gjort
Denna person gav dig
Kravlös kärlek

När du hittat ett minne, eller föreställt dig denna situation
Känn efter i kroppen
I ryggen, i armar, i ben
Se nu efter om du kan ge lite av denna kravlösa kärlek till dig själv
Tänk på dig själv som barn
Med alla svårigheter det innebär att vara ett barn
Och upprepa för dig själv
Må jag, känna mig trygg
Må jag, känna mig älskad och accepterad för den jag är
Må jag känna kärlek, glädje, samhörighet
Må jag känna mig full av energi, känna en meningsfullhet
Må jag uppleva harmoni, inre frid
Må jag
Vara frisk
Vara lycklig
Välj de ord som betyder mest för dig

Gå sedan till de människor som du håller varmast om hjärtat
Familj, partner, vänner
Ta fram en bild på en person i taget
Och upprepa
Må han/hon, känna sig trygg
Må han/hon, känna sig älskad och accepterad för den de är
Må han/hon känna kärlek, glädje, samhörighet
Må han/hon känna sig full av energi, känna en meningsfullhet
Må han/hon uppleva harmoni, inre frid
Må han/hon
Vara frisk
Vara lycklig
Om det är svårt att känna någon önskan om välmående
Gå då tillbaka och önska det till dig själv
Det kan vara svårt att känna kärlek för andra
Innan man känner det till sig själv
Och det kan vara svårt att acceptera andra
Innan man accepterat sig själv

Om det känns naturligt och lätt
Gå vidare, öka cirkeln och ta med dina bekanta i din önskan om välmående
Må […]

Andningsmeditation

En återkommande meditation inom mindfulness, på kurserna jag håller i och som jag rekommenderar alla att prova är andningsmeditation.

Varför?

De omedelbara effekterna kan vara avslappning, sinnesro, ökad koncentration och fokus. Meditationen kan även göra att oroande och stressande tankegångar lättare släpps och sömnsvårigheter kan lindras.

Mer långtgående effekter av kontinuerligt utövande kan vara ökad medvetenhet om det egna känslolivet och även tydligare förståelse och upplevelse av andras känslor – empatin kan förbättras. Förbättrad impulskontroll, effektivare hantering av starka känslor, av smärta och av stress är andra tänkbara effekter och inte minst känslan att vara levande och närvarande.

Hur gör man då?

Sitt helt still och försök undvik att byta ställning under den tid du avsatt. Börja med 5 minuter och sätt ett alarm. Om och när du börjat märka av mer långtgående effekter rekommenderar jag att öka tiden men endast då, detta för att undvika att motivationen helt plötsligt  dalar och meditationen känns som något jobbigt projekt att företa sig.

Krångla inte till sittställningen. Sitt på en stol med så rak rygg som möjligt. Om du inte har ryggproblem, sitt då utan ryggstöd för att kunna få en högre koncentration, lätt att bli dåsig om man slappnar av för mycket i överkroppen. Lotus, halvlotus och diamantställning kan du själv kika på när du börjat uppleva effekter men jag tror de på intet sätt är nödvändiga för goda resultat.

Under själva meditationen:

Fokusera på andningen. Ge andningen hela din riktade uppmärksamhet. Med det menas att känna andningen genom känseln, både känseln i magen och i bröstet. Samt i näsborrarna där luften passerar. Låt ögonlocken vara avslappnade och stängda, eller öppna om du har möjlighet att kolla in i en matt vägg utan distraherande synintryck.

Om det är väldigt svårt till en början, eller […]

Kvällskurs i mindfulness, Göteborg

Jag har sedan sommarens lyckade arrangemang med morgonyogan fått många förfrågningar om nya kurser och nu har dessa startat. Under hösten hålls kontinuerligt träffar på måndagar och onsdagar där vi tillsammans går igenom mindfulness med olika infallsvinklar.

Ett preliminärt schema på de olika tema:n som kommer behandlas under kursens gång:

1. Introduktion, ”vad är mindfulness?”
2. Mindfulness och våra sinnen
3. Stress, oro, ångest och mindfulness
4. Medvetenhet om känslor, genuinitet och mindfulness
5. Mindfulness i relationer och empati
6. Mindfulness på jobbet och i skolan
I varje kurstillfälle kommer störst fokus att läggas på praktiska övningar med teori och reflektion invävd emellan dessa.

Teorin är främst ur ett neuropsykologiskt perspekiv (men vi kommer inte gå in speciellt djupt på detaljerna) och övningarna hämtade från vetenskapligt beprövade kursupplägg.
Tid: kl 18:00- ca 20:45
ca. 10 deltagare
Kostnad: 200kr
Plats: Dr forselius backe 38, guldheden

Låter detta intressant?

Skicka då en intresseanmälan på kurs@mentalfrihet.nu eller anmäl dig till eventet på facebook: Kvällskurs i mindfulness, Göteborg
Om du anmält dig som ”Kommer” på eventet så skickar jag ut ett meddelande några dagar före kurstillfällen, det räknas alltså inte som en anmälan i sig, utan anmälan görs via mail till kurs@mentalfrihet.nu med namn och dag du vill komma.

—————————- VIKTIGT——————————————————————
Du behöver inte ha några som helst förkunskapskrav i någonting.
——————————————————————————————————

Dock, för att samtliga deltagare ska få ut så mycket som möjligt av varje kurstillfälle krävs att du först gått på introduktionspasset (som går flera gånger under hösten) innan du kan medverka i någon av de andra tillfällena.

Under kurstillfälle 1, introduktionen, kommer vi bl a. att gå igenom följande:

Vad är mindfulness?
Var kommer det ifrån?
Hur gör jag? När gör jag det?
Varför borde jag göra det?

För att förstå vad det handlar om, på ett upplevelsebaserat plan, kommer vi dessutom prova på andningsmeditation och avslappningsövningar + övningar för ökad […]

Att uppleva – att känna, tänka, smaka, leva

 
Ett oändligt antal ögonblick,
upplevda över en ändlig tid,
bildar ett människoliv.

 

Har du varit med om tillfällen när tiden upplevts som plågsamt långsam? Eller kanske rusat iväg alldeles för kvickt? Kanske har du grubblat över varför samma situation kan tolkas på så olika sätt av olika människor?

Våra liv består av ett oräkneligt antal ögonblick men hur vi upplever dessa ögonblick varierar mellan både person och situation. I denna artikel ger jag en beskrivning över hur en upplevelse byggs upp, belyser skillnaden mellan omedvetna och medvetna processer samt förklarar ”bias” och exemplifierar detta via sk. ”flowupplevelser”.

 

Beståndsdelarna i en upplevelse
En första grov indelning av komponenter i en upplevelse kan göras till tankar, känslor och motivation (drivkrafter), tillsammans med perception från sinnen: Syn, lukt, hörsel, smak och känsel (inre och yttre). Dessa benämns härmed som mentala objekt.

Vi kan även uppleva mentala objekt från minnen (dåtida upplevelser), eller utifrån förväntade händelser i framtiden (framtida upplevelser).
 Två viktiga punkter följer nu. Det första är uppdelningen i medvetna samt omedvetna beståndsdelar av en upplevelse. Det finns information i varje ögonblick hjärnan hanterar utan vår vetskap.
Exempel på detta i forskning är hur människor som får se arga / glada ansikten under 40 millisekunder (som sedan byts mot neutrala ansikten) både härmar de arga / glada ansikten samt får känsloreaktioner. [1.a] [2.a]

Ett annat är hur vi faktiskt kan ha känslor utan att känna av dem medvetet. (Mäts genom hur känslorna fysiskt manifesteras). Till och med våra omdömen och beslut kan påverkas av dessa känslotillstånd vi inte ens märker av själva![3.a][4.b]
Vi kan även ta in visuell information utan att märka av det, som lagras och vi sedan har användning av (utan att märka att vi använder den)[5.a]
Diskussionen om hur omedvetna processer påverkar våra beslut är stor […]

Förändring – från neuroplasticitet till modern karma

Alla tankar vi någonsin tänkt

Alla känslor vi känt

Alla upplevelser, åsikter, värderingar och episoder i våra liv

Kommer påverka oss för resten av livet.

Tillsammans med gener och uppväxt, formar dessa oss till den vi är i detta ögonblick

och förändrar oss i nästa.

Generna är det oklart hur mycket vi kan påverka och redan innan vi utvecklat ett medvetande påverkas vi oerhört av våra föräldrar och personer som står oss nära under den tidiga uppväxten. Deras beteende smittar av sig på oss och avgör till stor del hur vi hanterar framtida relationer och vår förmåga till empati. [1.n]

Summan av gener, påverkan från omgivningen via sinnen, samt den ständiga förändringen i hjärnan bildar en individ.

Det är lätt att redan här känna uppgivenhet, hur ska jag kunna påverka mitt eget öde – mina möjligheter till goda relationer och lycka i mitt liv, om det mesta redan bestämts innan jag ens kunnat tänka själv och göra egna val? För ingen väljer varken sina gener eller föräldrar.

Lyckligtvis finns det hopp för alla som inte haft perfekta gener och en perfekt uppväxt.

Med denna artikel har jag som mål att sprida både vetenskaplig information, samt egen erfarenhet och åsikter kring ”möjligheten att påverka vår egna mentala värld”. Allt ifrån hur och vilka känslor vi känner,  till hur vi beter oss i olika relationer, vilka tankar vi tänker, våra synsätt på världen, värderingar och ageranden. Allt som gör oss till den vi är i detta ögonblick, vår identitet.

Allt detta går att förändra.

Exempel från mitt eget liv är:

Hur jag gick ifrån att bli livrädd av bara tanken att tala inför grupper till att uppskatta det.

Hur jag gick från att skjuta upp allt i sista sekund och lägga ner minst möjliga energi, till att effektivt planera, utföra […]

Morgonyoga och meditation i Göteborg

Är du nyfiken på eller rentav redan utövar yoga samt meditation?

Jag håller i morgonyogaklasser tisdagar och torsdagar med start juni månad, främst i parken vid näckrosdammen (ovanför korsvägen).

Lugna, långsamma rörelser synkroniserat med andning samt medvetenhet över kroppen är fokus i yogan.

Efter yogan håller jag en guidad avslappning samt meditation och avslutningsvis blir det diskussionsstund i mån av tid.

Alltså
Juni-juli
Tisdagar: 07:30 – 08:30

Torsdagar: 07:30 – 08:30

 

Här är en länk till facebookeventet, med dagliga uppdateringar (och eventuella inställda pass) där du gärna får anmäla ditt intresse: Gratis yoga & meditation

Medveten närvaro

Yesterday is history. 
Tomorrow is a mystery. 
And today? 
Today is a gift.  That’s why we call it the present.  ~Babatunde Olatunji
 

Vad är det som hindrar oss från att leva varje ögonblick fullt ut?

Och hur kan vi träna vår förmåga till det? Det är temat i detta kapitel om medveten närvaro.

 

Var är vår uppmärksamhet, när vi inte är närvarande?

– Ursäkta, vad sa du att du hette?

Vi hör, men lyssnar inte.

Istället är vår uppmärksamhet fångad i dåtiden eller framtiden och vi missar varje ögonblick. Vi tänker på det som hänt, det vi längtar till och oroar oss över vad som kommer hända.

Vi tänker på hur bra allt kommer bli när jag får det där jobbet, klarar den där utbildningen, blir tillsammans med den där tjejen/killen. Eller vad som kommer hända om jag inte klarar av provet, inte får jobbet och blir avvisad av personen jag gillar.

Precis som med tankar är det lätt att bli helt uppslukad av känslor. I ett raseriutbrott är allt i världen ont och mål för vårt hat. I en depression är allt skit. I en förälskelse är allt perfekt.

Tunnelseende
Problemet är allt vi missar med detta tunnelseende. Kanske finns det gott i världen även när vi är förbannade, kanske finns det något att uppskatta även i en depression. Personen bakom vår förälskelse är kanske inte så perfekt som vi först trodde.

Lösningen är medveten närvaro, men vad innebär det?

 

Våra upplevelser

Allt vi kan uppleva kan delas in i fyra olika delar, tankar, känslor, sinnen och handling.
 Exempel på tankar, känslor, sinnen och ageranden
Föreställ dig vårt medvetande som en ficklampa som lyser på vissa delar.
 
Du känner glädje, du känner törsten släckas av vatten, du tänker på vad du ska göra imorgon. Problemen inträffar när vår […]

Vill du prova mindfulnessträning?
Vi har en mycket uppskattad mailkurs där du får konkreta mindfulnessövningar direkt till din mobil och dator. Kursen är helt kostnadsfri och du förbinder dig inte på någonting.
Vi skickar ej spam och din mail är trygg hos oss.