Mindfulnesskurs Akademihälsan

Är du student i Göteborg? Isåfall kan denna kurs i mindfulness vara något för dig:

Har du ofta oroande tankar eller känslor? Svårt för att koncentrera dig? Känner du dig rastlös i tid och otid och har svårt för att slappna av?

Kan du ibland ligga vaken sent på nätterna av allt som behöver göras de kommande veckorna eller med en osäkerhet inför beslut om framtiden?

Mindfulness är övningar och förhållningssätt som i tusentals studier har bevisats stärka koncentration, minska stress, lindra oroande tankar och underlätta både sömnsvårigheter, rastlöshet och beslutsångest.

På denna kurs i mindfulness via Akademihälsan får du lära dig mindfulnessövningar och fakta om stress, hjärnan och koncentration. Du behöver inga som helst förkunskaper och övningarna är så effektiva att bara 10 minuters dagligt övande kan ge stora skillnader redan efter en vecka. Vår instruktör Albin har själv erfarenhet av studierelaterad stress och oro och för honom liksom hundratusentals andra människor var mindfulness en effektiv lösning. Dessutom har han en bred erfarenhet från tidigare kurser med just studenter och kan enkelt relatera till livet som student då han själv studerar till beteendevetare på GU samt har en examen från teknisk fysik på Chalmers.

Kursdatum: tis 7 maj, sön 12 maj, tis 21 o 28 maj samt tis 4 juni.
Tid: kl 16-18
Plats: Kaserntorget, samma ingång som Fysiken, lokalen heter Generalen och ligger vid caféet.
Antal deltagare: max 16, min 8.

För att anmäla dig till kursen, gå till kontaktformuläret på akademihälsans hemsida och fyll i mindfulnesskurs i meddelandefältet: Anmälan

Stress då och nu

Är vi mer stressade idag än för 50 år sedan?

Acceptans?

Laddade nyss upp ett kortare klipp från en föreläsning på Göteborgs Universitet, där jag ger en syn på konceptet acceptans inom mindfulness.

Hur ser du på ordet acceptans? Ett nödvändigt ont? En sista utväg? Eller en avslappnad inställning?

Sagan om oss själva

Vad är egentligen en saga eller berättelse?

Enligt wikipedia är en berättelse någonting som kopplar samman händelser, ofta kronologiskt.

Nu såhär i påsktider ägnar vi kanske en kort tanke åt Jesus och det kristna arv som ligger lite under ytan i vår kultur. Kristendomen, såsom alla andra religioner är fullspäckad av berättelser av olika slag. Ofta har de vissa typiska karaktärer och en tydlig indelning mellan gott och ont. Dessutom finns det en genomgående moral, vad som är rätt och vad som är fel, och inte minst förklarar berättelserna frågor som människor ofta funderar på under livets gång.

Förebilder att inspireras av, och vars handlingar att följa till punkt och pricka förekommer ofta titt som tätt, tänk bara på Jesus, Mohammed, Buddha och inte minst de fornnordiska gudarna som Oden, Tor och dylikt.

Troligtvis har berättelser funnits med oss i mänskligheten lika länge vi haft ett språk, säkerligen har de fungerat och gör än idag, som förenande för gruppen, som upprätthållande av moral och meningsgivare till dramatiska händelser i våra liv såsom födsel, död, giftermål, tur, krig och naturkatastrofer.

Viktiga komponenter i en berättelse är platsen den utspelar sig på, karaktärerna den innehåller, motgång och framgång för dessa, samt en genomgående handling och tema som för berättelsen i någon riktning. Inte minst fullspäckad med känslor för att nå djupare i vårt medvetande. Ta till exempel sagan om ringen, notera hur väl platsen och tidsandan är beskriven i midgård, hur Frodo och de andra karaktärerna framställs, hur de överkommer hinder och polariteten mellan det onda och goda.

Tidigt i vår uppväxt möts vi av berättelser och sagor i alla deras former och färger. Vem har inte berörts av Mufasas död och avskytt eller kanske imponerats av den onda och sluge Scar. […]

Boktips #2

När jag skrev ett tidigare boktips om den fantastiska boken Science of yoga kom jag plötsligt några andra, minst lika sinnesvidgande böcker jag läst på sistone.

Den första heter Happiness hypothesis: Finding modern truth in ancient wisdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I boken går författaren Jonathan Haidt igenom ordspråk och förhållningsregler från allehanda gamla tänkare. Både grekiska filosofer, buddhistiska syner på livet och inte minst kristna, muslimska och taoistiska maximer tas upp och analyseras utifrån modern psykologi.

I det första kapitlet tar han upp synen på kropp, hjärna och sinne (mind) och hur denna varierat genom årtusenden. Därefter beskriver han olika sätt vi kan ändra både vår hjärna och vårt sinne genom, mediciner, terapi och inte minst meditation.

Han går in på socialkognitiva teorier samt resonerar utifrån evolutionspsykologi när han jämför ordspråk såsom den gyllene regeln. Än mer spännande blir det när han tar upp positiv psykologi och jämför med gammal visdom kring jakten på lycka, vad är komponenterna i ett lyckligt liv?

Ett extremt intressant kapitel handlar om kärlek och dagens syn på passionerad kärlek och de biologiska begränsningar som verkar finnas, hormonellt, för hur länge ett förhållande kan vara just passionerat. Slutligen resonerar han kring peak-experiences, värdet i att överkomma motstånd i livet och meningen med livet i dåtid och samtid.

En otroligt fascinerande bok om ett otroligt fascinerande ämne: vad gör oss egentligen lyckliga?

Nyhetsbrev #2

Välkommen till detta nyhetsbrev från Mentalfrihet.nu. I dessa får du information om nya spännande studier på mindfulness, nya artiklar till hemsidan och de kurser jag erbjuder för närvarande. 

Känner du dig ofta rastlös? Har du många oroande tankar och känslor? Många studier på mindfulness, t ex. denna stora review, visar att det effektivt lindrar dessa besvär, en intressant fråga är då hur och varför? Forskning på emotionell medvetenhet (emotional awareness) ger en förklaring till hur övning i fokuserad medvetenhet förbättrar utövarens känsloregulering.

Erika Carlsson har publicerat en mycket intressant artikel om hur mindfulness kan leda både till ökad känslomedvetenhet och självkännedom hos utövarna, detta genom att ta redogöra för vad som hindrar vår självkännedom och hur mindfulness kringgår dessa. Exempelvis har vi människor många olika bias, systematiska feltolkningar om både oss själva och vår omvärld som håller oss fast i gamla mönster. En biologisk förklaring för effekten av meditation återfinns i studien av Yi-Yuan Tang med kollegor som fann att efter så kort tid som 11 timmar kunde man se positiva förändringar på cellnivå i hjärnan hos utövarna.

Skjuter du ofta jobbiga uppgifter framåt i tiden? Självdiscplin är ett annat område där mindfulness visat sig vara effektivt. Genom att utgå från Roy Baumeisters definition av självdisciplin och hans liknelse med viljestyrka som en muskel vi tränar upp, så är mindfulnessträning ett sätt att träna upp denna muskel. I flera studier har han funnit hur självdisciplin är en begränsad resurs som vi förbrukas i takt med att vi använder den.

Högst relevant är därför fyndet av Malte Friese med kollegor som fann att endast 5 minuter! Mindfulnessmeditation återhämtade självdisciplinen hos deltagarna. Dessutom finns det studier som visar hur människor som har högre nivå av mindfulness i sitt vardagliga liv även har bättre självkontrolll. Jag har skrivit en artikel där jag tar upp ännu mer av forskningen kring […]

Ansökan

Jag har nyss skickat iväg en ansökan till CCARE (Center for Compassion and Altruism Research and Education) för deras Summer research institute, en 5-dagars konferens I USA i sommar.

I ansökan ingick förutom en väldans massa texter även att utforma ett eget experiment inom just compassion (Medkänsla och mer specifikt, medkänsla över andras lidande). Lyckligtvis nog hade jag redan gått i banorna att göra ett sådant experiment till min kandidatuppsats i höst så den biten var ganska lättskriven.

Det ingick även att trycka in massor av referenser, så är du intresserad av forskning inom välmående, medkänsla och mindfulness kan min ansökan säkerligen vara spännande läsning, bland annat tar jag upp hur man hittat förändringar i anterior cingulate cortex (ACC) i hjärnan hos deltagare som mediterat 11 timmar, en relativt kort tid i dessa sammanhang.

[gview file=”http://mentalfrihet.nu/wp-content/uploads/2013/03/compassion-related-research-protocol-Albin-Hagberg-Medin.pdf”]

Vill du läsa ännu mer forskning har jag nyss skrivit en uppsats i psykologikursen jag läser om just mindfulness, självkontroll och hälsa:

[gview file=”http://mentalfrihet.nu/wp-content/uploads/2013/03/Uppsats-Albin-Hagberg-Medin-Mindfulness-och-hälsa.pdf”]

Såhär såg resten av min ansökan ut:

[gview file=”http://mentalfrihet.nu/wp-content/uploads/2013/03/Relevant-information.pdf”]

[gview file=”http://mentalfrihet.nu/wp-content/uploads/2013/03/Albin-Hagberg-Medin-CCARE-CV.pdf”]

Samt det krävdes två stycken letters of recommendation:

[gview file=”http://mentalfrihet.nu/wp-content/uploads/2013/03/L-o-R-Albin-CCARE-Summer-Research-Institute-.pdf”]

[gview file=”http://mentalfrihet.nu/wp-content/uploads/2013/03/Letter-of-Recommendation-from-Gabriele-Ferreti-for-Albin-Hagberg-Medin.pdf”]

Självdisciplin, eller konsten att få tummen ur röven

Självdisciplin, eller konsten att få tummen ur röven.

Har du någonsin haft en deadline på ett arbete eller skoluppgift och märkt hur ditt beteende förändras? Sällan har studentlägenheter varit så välstädade, kylskåp så proppfulla och kläder så vältvättade som i tentatider.

De flesta människor möter nog någon gång motstånd i sin motivation och drivkraft till det vi håller på med. Stilltje på inspirationshav och mest av allt vill vi bara att någon oss uppskov gav. Tendensen att då börja skjuta fram det jobbiga kan ju ibland vara lönsam, ibland så slipper vi faktiskt skicka det där mailet för de hörde av sig istället, ibland behöver vi inte söka det där jobbet för ett annat dök upp.

Men hur gör vi alla de gånger uppgifterna faktiskt inte försvinner av sig själva och motivationen är som bortblåst? Då vår självdisciplin sätts på prov.

Om du som jag ibland upplever bristande motivation, trots att det handlar om saker någon del av dig egentligen vill göra, hur hanterar du detta? Skjuter du uppgiften framåt i hopp att motivationen förr eller senare kommer infinna sig?

Med detta inlägg tänkte jag beskriva hur du istället kan använda dig av modern psykologi för att trolla fram motivationen och öka självdisciplinen.

Självdisciplin har sedan lång tid varit ett utforskat område inom psykologi sedan Roy Baumeister och hans kollegor gjorde banbrytande experiment på 90-talet. [1]

I studierna observerades hur länge människor klarar av att äta rädisor, givet att de har valet att närsomhelst ge upp och istället äta choklad som också erbjöds. Dessutom tittade man på hur länge människor orkade försöka lösa pussel och lät vissa grupper genomgå känslomässig undanträngning, en uppgift som tidigare visats förbruka viljestyrkan och självdisciplinen.

Brukar du tränga undan dina känslor? Det används i experimentella sammanhang just […]

Heldagskurs i mindfulness

Nyhet! Söndagen den 7:e april erbjuder jag en heldagskurs i mindfulness. Läs kursbeskrivning nedan eller på facebookeventet

Mindfulness har blivit något av ett modeord de senaste åren. Trots att det egentligen är ett väldigt gammalt påhitt. Ursprungligen taget från buddhistiska teorier kring det mänskliga sinnet har ordet gått en lång väg från religion till modern vetenskap. Detta tack vare ett explosionsartat utforskande inom psykologin de senaste 20 åren.

I denna heldagskurs går vi igenom de olika fasetterna av modern mindfulness eller medveten närvaro som det också kallas, både som ett verktyg genom meditationer och ett nytt sätt att förhålla sig till tankar, känslor och impulser. Exempel på koncept som introduceras är medvetenhet, acceptans, fokus och närvaro.

Under dagen får du möjlighet att tillsammans med andra prova på de grundläggande meditationerna och yogan samt reflekterande övningar för ökad insikt om vad medveten närvaro har att erbjuda just dig.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen och heller inte ha med någonting annat än dig själv i bekväma kläder.

Vanliga effekter av att utöva mindfulness (med stort vetenskapligt underlag) är:

* Förbättrad beslutsförmåga genom ökad självkännedom
* Minskad stress och ångest
* Mer positiva känslor
* Bättre hantering av obehagliga känslor och tankar
* Ökad självdisciplin och kreativitet
* Djupare förståelse för andra människor, förbättrad empati

Schemat för kursdagen är följande:

09:00 – Incheckning
10:00 – Introduktion
11:00 – Meditationsgenomgång
12:30 – Lunch
13:00 – Teori och reflektion
14:00 – Yoga och meditation
16:00 – Avslutande meditation
17:00 – Information och avslut

Lunchen som serveras är laktovegetarisk (vegansk enligt önskemål) och gjord helt på ekologiska råvaror.

Förutom lunch ingår även ett kompendium i kursavgiften.

Kostnad: 1400kr (notera att friskvårdsbidrag gäller)
Rabatterat pris för studenter, egenföretagare och arbetslösa: 900kr

Nöjdhetsgaranti: Skulle du efter kursdagens slut inte vara nöjd får du pengarna tillbaka.

Preliminär anmälan görs till kurs@mentalfrihet.nu med ditt namn och […]

Att våga stanna upp

Ibland kommer människor till mig med frågor om stress och hur de ska göra för att bli av med den. De undrar om jag har någon övning, gärna en effektiv sådan, för att bli av med oroande tankar och känslor i kroppen.

Och jag känner igen mig.

I denna livssyn när stresshantering ses som något man gör, ännu en sak på att-göra listan.

I alla de oroande tankarna och den rastlösa kroppen. I känslan av att klockan slår extra snabbt, livet och alla möjligheter rinner allt snabbare ur universums timglas.

Vilka förvånade miner de får, när jag berättar vad de kan göra.

Sitta still och fokusera på andetagen, ett i taget. Utan mål och riktning förutom själva andningen, ,vilken kroppen sköter utmärkt på egen hand.

Det handlar alltså om att göra absolut ingenting.

En sällsynthet i dagens samhälle. Vem skulle få för sig att göra ingenting? Då är man ju lat, oambitiös och saknar inre driv. Säkerligen saknar man också visioner och mål, allt detta en nödvändighet för att vara värd något i samhällets ögon. Kanske även i ens vänners ögon, ens föräldrar och rentav dina egna. För vilka är de egentligen som stannat upp och inte längre presterar? De arbetslösa, och sorgligt nog lägger vi så stor vikt vid prestation att dessa ibland både stämplas som och känner sig fullkomligt värdelösa. Bara för att de gör ingenting.

Lustigt nog skulle väl ingen kalla bäbisar värdelösa? Trots att deras enda prestation mäts i mängden avföring.

Så fort de blivit barn däremot, då gäller det att lära sig något någon annan tycker de borde. Att ägna större delen av sin vakna tid i 12 års tid att prestera och få denna prestation på pränt i form av betyg. Glöm lek, glöm skratt, glöm fantasi och […]

Vill du prova mindfulnessträning?
Vi har en mycket uppskattad mailkurs där du får konkreta mindfulnessövningar direkt till din mobil och dator. Kursen är helt kostnadsfri och du förbinder dig inte på någonting.
Vi skickar ej spam och din mail är trygg hos oss.