Medveten närvaro

Yesterday is history. 
Tomorrow is a mystery. 
And today? 
Today is a gift.  That’s why we call it the present.  ~Babatunde Olatunji
 

Vad är det som hindrar oss från att leva varje ögonblick fullt ut?

Och hur kan vi träna vår förmåga till det? Det är temat i detta kapitel om medveten närvaro.

 

Var är vår uppmärksamhet, när vi inte är närvarande?

– Ursäkta, vad sa du att du hette?

Vi hör, men lyssnar inte.

Istället är vår uppmärksamhet fångad i dåtiden eller framtiden och vi missar varje ögonblick. Vi tänker på det som hänt, det vi längtar till och oroar oss över vad som kommer hända.

Vi tänker på hur bra allt kommer bli när jag får det där jobbet, klarar den där utbildningen, blir tillsammans med den där tjejen/killen. Eller vad som kommer hända om jag inte klarar av provet, inte får jobbet och blir avvisad av personen jag gillar.

Precis som med tankar är det lätt att bli helt uppslukad av känslor. I ett raseriutbrott är allt i världen ont och mål för vårt hat. I en depression är allt skit. I en förälskelse är allt perfekt.

Tunnelseende
Problemet är allt vi missar med detta tunnelseende. Kanske finns det gott i världen även när vi är förbannade, kanske finns det något att uppskatta även i en depression. Personen bakom vår förälskelse är kanske inte så perfekt som vi först trodde.

Lösningen är medveten närvaro, men vad innebär det?

 

Våra upplevelser

Allt vi kan uppleva kan delas in i fyra olika delar, tankar, känslor, sinnen och handling.
 Exempel på tankar, känslor, sinnen och ageranden
Föreställ dig vårt medvetande som en ficklampa som lyser på vissa delar.
 
Du känner glädje, du känner törsten släckas av vatten, du tänker på vad du ska göra imorgon. Problemen inträffar när vår […]

Vanor

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
Albert Einstein

Trots detta vackra citat av självaste Einstein är det något vi gör varje dag:

Samma sak.

Om och om igen.

Både vanor och ovanor. Men vad är egentligen vanor och varför skapar vi dem?

I denna artikel kommer jag besvara den frågan och förklara hur vi kan både gå ur våra ovanor samt bilda nya, goda vanor.

 

Vad är en vana?

Något vi gör ofta

Något som kommer naturligt

Något vi gör utan att tänka
Något vi gör utan att tänka oss för?

Våra vanemässiga mönster är en stor del av vårt liv och om vi vill förändra oss till det bättre är det en bra ände att börja i. För att sätta allt i ett sammanhang, gör jag först en indelning i tre olika typer av vanor.

Dels, vanor som är helt utanför vår kontroll, exempel på detta är kroppsfunktioner som våra hjärtslag, vår matsmältning men även våra drömmar. Vi föds med dem och kan påverka dem medvetet i ytterst liten utsträckning.

Efter detta kommer vanor som vi, om vi koncentrerar på dem, kan kontrollera och bli medvetna om, men som annars kommer helt naturligt, exempelvis att  andas, gå, prata, cykla, springa, äta

I den sista änden kommer vanor som styr över men som kommer mer naturligt om vi gör dem kontinuerligt, kanske varje dag eller varje vecka:  Träning, dygnsrytm, intressen, jobb, studier med mera.

Utöver detta har vi även ovanor, vanor som är dåliga för oss. exempel på ovanor är:

Äta dåligt
Sova dåligt
Skjuta upp saker
Bli irriterad över småsaker

Dessa är bara några få exempel på ovanor som har potentialen att helt sätta krokben för oss själva i vårt liv och för att upphöra med dem, hjälper det att förstå varför vi skapade dem.

 

Varför skapar vi […]

Utmana din verklighet

Change your thoughts and you change your world.

Norman Vincent Peale

Har du någon gång stannat upp och tänkt på hur du lever ditt liv? Vad är det som krävs, för att just du skall vara lycklig?
Denna fråga har jag ställt mig många gånger, jag har sökt svar i böcker, i forskning, i diskussioner och genom att reflektera över mitt liv. Jag har nu kommit till en nivå där jag vet att mina erfarenheter kan göra skillnad för andra och kommer därför beskriva en väg mot precis detta, harmoni och ett mer kärleksfullt, meningsfullt sätt att leva livet.
Ett första steg på vägen är medvetenhet om våra beteenden och för att förmedla mina erfarenheter kommer jag använda en grundläggande modell för detta. Innan jag beskriver denna modell finns det en fascinerande egenskap hos våra hjärnor som vi alla bör känna till, nämligen deras formbarhet, vilket kallas neural plasticitet.
Hjärnans formbarhet

Neural plasticitet innebär att nervcellerna och kopplingarna mellan dessa i vår hjärna förändras genom hela livet. Det hänger samman, inte bara med att vi åldras, utan i takt med att vårt beteende förändras, våra preferenser ändras och när bildar nya minnen och erfarenheter. Alltså förändras vår hjärna rent fysiskt när vi själva förändras. Med det i åtanke går vi vidare till ett koncept för vårt beteende.
Vårt beteende

Varje ögonblick tar ditt medvetande emot en ofantlig mängd information från dina sinnen och utan en effektiv sorteringsmekanism skulle flödet bli ohanterbart.
All information sorteras omedvetet genom vårt mentala filter.
Den information som anses oviktig i ett sammanhang sorteras bort ur filtret och vi uppfattar den inte. Ett exempel på detta är att du vanligtvis inte hör din egen puls eller att du oftast inte märker din egen andning.
Men när du håller pekfingret på halspulsådern […]

Vill du prova mindfulnessträning?
Vi har en mycket uppskattad mailkurs där du får konkreta mindfulnessövningar direkt till din mobil och dator. Kursen är helt kostnadsfri och du förbinder dig inte på någonting.
Vi skickar ej spam och din mail är trygg hos oss.