Nyhetsbrev #7 Mindfulness, mer än avslappning?

”Lär dig koppla av med mindfulness”
”Finn lugn och ro med mindfulness och bli av med stressen”

Detta är exempel på rubriker jag funnit i löpsedlar och dagstidningar. Rubriker som enligt mig är lite missvisande, då syftet med mindfulness är så mycket mer än avslappning. Självklart är avslappning en väldigt positiv effekt av mindfulnessutövande – att vi lär oss slappna av i kroppen och att både vår hjärna och vårt sinne kommer ner i varv.

Men denna jakt på inre frid kan lätt leda till att vi fäller krokben på oss själva.

En ny banbrytande studie har nyss publicerats där forskarna undersökt vilken roll vår syn på stress har, i hur vi påverkas av stress.

Över 100 miljoner! människor i USA utfrågades angående hur mycket stress de upplevde i livet, men också hur deras syn på stress var. Det banbrytande och chockerande i resultatet av studien var att de individer som ansåg stress vara skadligt för hälsan, hade en avsevärt högre dödlighet (risk att dö i förtid) jämfört med de som inte ansåg att stress var så skadligt.

Vår tolkning av stress avgör alltså hur vi påverkas av stress!

En förklaring bakom detta tror forskarna ligger i fenomenet ”Health locus of control”. De individer som tror att stress är skadligt för dem, tenderar också att lägga ansvaret för sin hälsa utanför sig själva och detta ansvarsöverlämnande är i sin tur kopplat till just försämrad hälsa i ett flertal studier.

Alltså, när vi antar en passiv roll och inte tror vi kan påverka vår egen hälsa, får det skadliga effekter på sikt. Vi gör kanske sämre val gällande våra mat och träningsvanor. Ett exempel vore de människor som tror att våra gener har det sista ordet gällande vår hälsa:

”Äsch, jag har säkert dåliga gener […]

Soloretreat mitt i stan

Är nu tillbaka till livet!

Genomförde igår något jag tidigare bara provat på en enda gång, nämligen att göra en retreat på egen hand i lägenheten. Det enda jag gjorde vara att stänga av mobilen och datorn, lägga ifrån mig alla böcker, alla livsprojekt, arbete och studier och bara vara för mig själv hela dagen.

Dagen före såg jag till att jag hade mat färdiggjord och ingenting som skulle kräva min uppmärksamhet under morgondagen. Därefter var det bara att ställa klockan tidigt på söndagmorgon och vakna upp till en väldigt tyst dag.

En dag för introspektion.

Då jag vet ungefär hur mycket stillasittande min kropp klarar utan att varken få smärtor i ryggen eller att en rastlöshet byggs upp så planerade jag dagen före det schema jag höll mig till. VIlket i korthet innebar att jag varje timme satt still 30 minuter, sedan låg ner i en kvart, sedan tog en kvarts promenad utomhus. Jag upprepade detta under hela dagen. Stillasittande meditation, liggande meditation och gående meditation. Några tillfällen la jag även på yogarörelser och stretch för att passa på att återhämta kroppen.

Ingen musik, ingen läsning och ingen underhållning annat än det vilda sinne och den påhittiga hjärna som självklart tog tillfället i akt och kastade fram en hel hög med tankar om allt som hänt senaste dagarna, tankar om framtiden, om vad som ska hända nästa timme, eller kanske imorgon. Etc. etc. etc. in absurdum.

Och det enda jag gjorde var att sitta kvar i dessa tankar, ligga kvar med dessa tankar, gå omkring med dessa tankar, utan att faktiskt ägna dem särskilt mycket uppmärksamhet.

Istället fick uppmärksamheten, landa i kroppen, i andningsrytmen och i de fem sinnena. Fokus låg kort och gott på vad som sker i detta […]

Medkänsla i omöjliga situationer

No matter how extreme the circumstances, compassion is possible.

Once on the train from Washington to Philadelphia, I found myself seated next to a man who ran a rehabilitation program for juvenile offenders in the district of Colombia. Most of the youths he worked with were gang members who had committed homicide.

One fourteen-year-old boy in his program had shot and killed an innocent teenager to provehimself to his gang. At the trial, the victim’s mother sat impassively silent until the end, when the youth was convicted of the killing. After the verdict was announced, she stood up slowly and stared directly at him and stated, ”I’m going to kill you.” Then the youth was taken away to serve several years in the juvenile facility.

After the first half year the mother of the slain child went to visit his killer. He had been living on the streets before the killing, and she was the only visitor he’d had. For a time they talked, and when she left she gave him some money for cigarettets. Then she started step by step to visit him more regularly, bringing food and small gifts. Near the end of his three-year sentence she asked him what he would be doing when he got out.

He was confused and very uncertain, so she offered to help set him up with a job at a freind’s company. Then she inquired about where he would live,and sine he had no family to return to, she offered him temporary use of the spare room in her home.

For eight months he lived there, ate her food, and worked at the job. Then one evening she called him into the living room to talk. She sat down opposite […]

Vill du förändra världen? Börja med dig själv

Efter att ha hållit flera kurser under året som gått, är det dags för en ny variant, en sommarkurs på följande tema:

Vill du förändra världen? Börja med dig själv

Denna kurs riktar sig till dig som verkligen vill lära dig mindfulness för att enklare kunna förhålla dig till allt som hör livet till. Mer precist så är den här kursen för dig om du vill:

* Enklare kunna hantera den stress, oro och osäkerhet som så ofta förekommer i vårt dagliga liv.

* Bättre kunna uttrycka och förstå dina egna såväl som andras känslor och den effekt de har på ditt beteende med dig själv och de människor du möter.

* Bli mer uppmärksam på dina tankar och ändra ditt förhållningssätt till dem, med minskade självkritiska tankar som följd.

* Stärka din koncentrationsförmåga och behålla en jämnare sinnesstämning under dagen

* Bland mycket annat 🙂

Vad krävs av dig för att få gå kursen?

Att du verkligen vill ge mindfulness en ärlig chans. För sammanhållningen i gruppens skull så är det viktigt att alla deltagare har en liknande motivation.

Därför är det ett krav att du kan komma på alla fem kurstillfällena och är redo att lägga ner ca. 20 minuter dagligen varje dag mellan tillfällena. Observera att du inte behöver ha någon tidigare erfarenhet alls av meditation.

Dessutom vill jag att du i din anmälan skriver några rader som svar till dessa två frågor:

* Varför vill du lära dig mindfulness?

* På vilket sätt tror du människor i din omgivning kommer att ha nytta av att ditt deltagande?

Kurstillfällena är följande datum (och kan komma att ändras under veckan som följer)

Juni:
Tisdag 11 juni kl 17-19
Tisdag 18 juni kl 17-19
Torsdag 20 juni kl 17-19

Juli:
Torsdag 9 juli kl 17-19
Tisdag 11 Juli kl 17-19

Sista anmälningsdatum är söndag den […]

Nyhetsbrev #5 Om medkänsla

Detta nyhetsbrev handlar om medkänsla och hur vi faktiskt kan öva upp den (och varför det är bra för både oss själva och omgivningen).

Att lyssna på medan du läser
Sedan denna

“Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.” – Plato

Medkänsla. Denna mänskliga förmåga som kan beskrivas som en kombination av att känna vad andra känner tillsammans med önskan att de ska må bra och bli kvitt sina obehag.

Medkänsla och mindfulness går hand i hand, både i vårt utövande och i de områden i hjärnan och egenskaper hos sinnet vi stärker genom detta. Varje gång vi sätter oss ner och övar mindfulness, varje ögonblick vi accepterar och omfamnar en oroande tanke istället för att trycka bort den,  kan ses som ett uttryck av medkänsla till oss själva.

Ett uttryck av vår önskan att vi själva ska få må bra och bli fria från vårt obehag. Medkänsla är inte bara en absolut nödvändighet för att vårt samhälle ska fungera, det är också något vi alla kan träna upp. Innan vi går igenom hur, kan det vara på plats med lite motivation, här är några av de positiva effekterna man hittat i studier på medkänsla.

 
Positiva effekter av medkänsla
En fundamental effekt av en ökad medkänsla är att vi känner ännu mer samhörighet med andra människor. Detta ger möjliggör djupare relationer, mer meningsfulla sådana.

Rent fysiologiskt minskar stressreaktioner i kroppen hos människor som får öva upp sin medkänsla. Man kan även se hur mängden nervceller i vagusnerven, den nerv från hjärtat till hjärnan som reglerar vårt parasympatiska nervsystem ökar.

Inte minst så visar ett flertal kurser i medkänsla att deltagarna både känner sig tryggare, mer tillfredsställda med sina liv och får enklare att hantera både sina egna och andras känslor.

Otaliga forskningsexperiment visar […]

Inspirerande sånger och bilder

Här är en rad inspirerande sånger och bilder som jag funnit stor nytta av, hoppas du gör det också 🙂

Inspirerande bilder

Konkurrens eller samarbete?

Vilka av följande typ av mål tror du bäst främjar både mental och fysisk hälsa, relationer och faktiskt även ger bästa resultat?

Konkurrensdrivna mål (tävlingar t ex.)
Individuella mål
”Samarbetande” mål (cooperative goals)

I denna samling studier ingår över 17.000 tonåringar från 11 länder och man kikade på just denna frågeställning: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18298270

När sådan här vetenskap finns tillgänglig blir jag nyfiken på hur man tänker när man vill ha betyg ännu tidigare såsom nuvarande utbildningsminister förespråkar.

Eller när man tror att konkurrens per automatik ger bättre produkter och tjänster.

Medkänsla – en absolut livsnödvändighet

En i högsta grad medfödd förmåga som även går att utveckla i vuxen ålder.

En essentiell komponent i både vårt egna välmående såväl som samhällets.

En väg för en djupare livstillfredsställelse och förbättrad fysisk hälsa enligt ny forskning.

Vi pratar alltså om medkänsla, kombinationen av att kunna förstå och uppfatta andras (och våra egna!) känslor, tillsammans med en önskan om deras (och vår egna!) befrielse från eventuella obehag och lidande.

Denna text beskriver en hel drös med häftig modern forskning på hur medkänsla hänger ihop med lycka och välmående utifrån både neuroperspektiv såväl som fysiologi ekonomi och genetik.

http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/observer/2013/may-june-13/the-compassionate-mind.html

Sommaren 2013

Oj!

Full fart och fläkt har det varit de senaste veckorna. Jag har dels fått det glada beskedet att jag blivit antagen till en forskarkonferens om medkänsla på Stanford Universitet, belagd till klippiga bergen i USA i juli, kommer bli minst sagt spännande! Här är förresten en länk till min ansökan och mer information om kursen.

I torsdags och fredags var jag nere i Malmö på en kurs för mindfulnessinstruktörer med Ola Schenström, grundare av mindfulnesscenter.se och riktigt inspirerande att möta någon med liknande visioner som jag själv, men med helt andra perspektiv och infallsvinklar till livet.

Mycket givande möten och jag fick dessutom en inbjudan till hans konferens om mindfulness här i Sverige i slutet på juni. Mer exakt så ligger den i Tällberg utanför Leksand (där även min farmor råkar bo) och framgångsrika (förhoppningsvis även insiktsfulla) ledare och forskare från hela världen kommer dit!

Veckan före så gjorde jag mitt första besök på Zengården, en gård i skogarna utanför Arboga där  en hel drös med zenmunkar och zenpräster håller till. Mycket rofyllt och inspirerande ställe. Lyckades dessutom klämma in kajakpaddling och massor av tystnad i skärgården utanför Nyköping hos en vän på vägen hem.

Igår skrev jag min sista tenta för terminen, i socialpsykologi och forskningsmetodik så nu ligger fullt fokus på att fortsätta utveckla kursmaterial för kursen hos akademihälsan samt njuta för fullt av Göteborg i hela dess härlighet såhär i grönskans och värmens tider.

Snart kommer det troligtvis en uppdatering om en mindfulnesskurs jag tänkt hålla här i Göteborg i Juni, håll utkik 🙂

Nyhetsbrev #3

Minne, stress, mindfulness och medkänsla
Känner du dig ofta stressad? Glömmer du lätt av saker? 
Minnet är en av de känsligaste funktionerna hos hjärnan för stress. Detta då hippocampus, området i hjärnan som står för inlärning och minne är extra känsligt för stresshormoner. Hos människor med allt ifrån utmattningssymptom / utbrändhet, posttraumatisk stress, depression, alzheimers och demens kan man via magnetröntgen se en förtvining av hjärncellerna i hippocampus. [1]

Lyckligtvis är skadorna inte permanenta och går att motverka. I flera nya studier har man hur både aktiviteten och celltillväxten ökat i hippocampus hos vuxna som fått öva mindfulness i flertalet veckor. [2]

Detta kan även tänkas vara en av orsakerna som mindfulness visat sig effektivt i behandling av just depression. [3]

Ett speciellt intressant fynd var hur mindfulness ökade aktiviteten och celltillväxten även hos människor med demens (vilka har en nedsatt funktion i just hippocampus). En tanke är då att mindfulnessträning kan både lindra symptomen för samt motverka demens och kanske även liknande sjukdomar såsom Alzheimers. [4]

Blir du ofta förkyld? Problem med magen? 
En annan skara av problem som har sin orsak delvis i en förhöjd stressnivå, är nedsatt immunförsvar och orolig mage (magkatarr t ex.). Ett flertal studier har undersökt och funnit samband mellan nivå av stress och risken att insjukna i förkylning samt förekomst av magproblem. [5]

Vill du få en övergripande bild över detta komplexa område har jag tidigare skrivit om minnes, immunförsvars och magrelaterade stressproblem i en utförlig artikel om stress du finner här. Jag har dessutom skrivit ett blogginlägg om att finna balans mellan att jaga mål och att bara ta det lugnt.

Eftersom mindfulness har visat sig hjälpa i samtliga av dessa stressrelaterade problem, inte minst de jag själv haft 🙂 så har jag spelat in 2 guidade meditationer du kan […]

Vill du prova mindfulnessträning?
Vi har en mycket uppskattad mailkurs där du får konkreta mindfulnessövningar direkt till din mobil och dator. Kursen är helt kostnadsfri och du förbinder dig inte på någonting.
Vi skickar ej spam och din mail är trygg hos oss.