Inspiration_Lake_Enchantments

"We are what we repeatedly do.
Excellence, then, is not an act, but a habit"

—Aristoteles

Vad leder medvetandeträning på arbetsplatsen till?

  • Minskade stressnivåer
  • Starkare koncentration och lättare att hantera distraktioner
  • Bättre immunförsvar och mindre sjukfrånvaro
  • Godare stämning och arbetsklimat
  • Mer kreativa lösningar och höjd produktivitet
I motivationsföreläsaren och författaren Daniel Pinks aktuella bok ”Drivkraft” beskriver han hur den nya tidens organisationer inte längre kan motivera sina medarbetare med externa mål såsom högre lön, bonusar och bättre positioner.

Det som moderna företag istället bör satsa på är att erbjuda medarbetarna att känna en djupare mening med sitt arbete och en social kontext där de kan utveckla sina förmågar, vilket leder till intern motivation.

Samtidigt så kommer fler och fler forskningslarm om hur den arbetsrelaterade stressen sliter på vår hälsa, ökar vår sjukfrånvaro, gör oss mer distraherade och mindre effektiva. Stress är oerhört kostsamt för organisationer i form av uteblivna resultat och ett stigande antal sjukskrivningar.

Dessutom minskar medarbetarnas engagemang och förtroende för arbetsplatsen och med det en sjunkande intern motivation.
Därför vill vi presentera en lösning som redan använts av hundratals moderna företag: Medvetandeträning

Detta då medvetandeträning enligt en stor mängd forskning visat sig ge minskade stressnivåer, starkare koncentrationsförmåga, ökad meningsfullhet i tillvaron och förbättrad kommunikation, vilket i sin tur både ger ökad effektivitet och minskade kostnader i organisationen.

Utveckla er organisation med vårt team

Vad våra klienter har sagt

Ett andhål i en stressad vardag som hjälpt mig att få ordning på den inre kompassen. Bra verktygslåda!

—Jessica Sandén, Global Brand Innovation Manager

Essity Hygiene & Health

Universeum AB anlitade Albin för en mycket uppskattad föreläsning om hjärnan och mindfulness. Föreläsningen var både informativ och interaktiv och Albin väldigt inspirerande som föreläsare eftersom han ger intrycket av att han lever som han lär vilket gör att det han förmedlar känns genuint.

—Juana Fosshammar, Universeum AB

Universeum AB

Albin lyckades med några enkla övningar förmedla närvarons betydelse och framför allt belysa hur sällan vi faktiskt är närvarande i vardagen. Jag uppskattade hans sympatiska sätt och att han även delade med sig av sina egna personliga upplevelser och erfarenheter

—Jamal El-Mosleh, VD Immunicum AB

Immunicum AB

Exempel på företag som implementerat mindfulness

Loggor

Kostnader av multi-tasking

Eftersom en nyckelpunkt i vår mindfulnessträning är att lära oss hantera distraktioner bättre, är denna artikel från Forbes om kostnaderna för multi-tasking relevanta. Ja, du läste rätt, multi-tasking har i åtskilliga studier visat sig betydligt mindre effektivt och mer slitsamt på våra resurser än den klassiska svenska devisen:
”Var sak har sin tid”.

Kostnader av sjukfrånvaro

De samlade kostnaderna för sjukfrånvaro på engelska företag ligger på ca. 3,4 miljarder pund årligen, enligt en rapport från ”Center for Economics and Business Research”. Initiala studier visar att mindfulnessträning kan sänka antalet sjukdagar hos medarbetare till endast en fjärdedel så många. Detta troligtvis tack vare en nedgång i skadliga stressnivåer och förbättrat immunförsvar.

Forskningen

I en ny studie från Karolinska Insitutet kunde man se hur arbetsrelaterad stress faktiskt hänger samman med mindre mängd hjärnceller i områden viktiga för just stresslindring. Läs mer på DN.se Lyckligtvis finns det studier som visar på omvända samband för människor som börjar träna mindfulness, dessa kan du läsa om på vår sida om forskning.

New York times har publicerat flera artiklar om mindfulness, dels denna artikel, som handlar om hur ledare från General Mills har tagit sig an metoden. samt denna där nya forskningsfynd presenteras på mindfulness effekter.

Fler exempel?

Läs Ledarcoachen Jeremy Hunters artikel om Mindfulness i företag:

[gview width=”200″ height=”200″ file=”http://www.modernmindfulness.se/wp-content/uploads/2013/10/Mindful-Is-Mindfulness-Good-for-Business.pdf”]

Några av våra uppdragsgivare