Frihet

Vill du gå en mindfulnesskurs?

Vill du lära dig övningar för att hantera både dina tankar, känslor och även stress på bättre sätt? Som ger dig stärkt koncentrationsförmåga, stresstålighet och starkare immunförsvar.

Kanske har du stressrelaterade problem såsom huvudvärk, stelhet och värk i rygg, axlar och nacke. Eller sömnsvårigheter, magproblem och svårt att slappna av?

Mindfulness har i åtskilliga vetenskapliga studier visat sig vara en effektiv metod för att lindra dessa och en mångfald av andra problem såsom ångest, oro, nervositet eller frustration. Inte minst kan mindfulness vara aktuellt för dig som är nyfiken på dig själv och vill få nya perspektiv på tillvaron.

Vårt moderna cityliv kan lätt bli överväldigande, vare sig det är jobbstress, relationsproblem eller strävan efter mer glädje och harmoni.

Vill du lära dig välbeprövade metoder för stresshantering, fokus och välmående? Läs mer om vårt kursupplägg, kostnad och datum i kursbeskrivningen.

Tidigare deltagares erfarenheter av våra kurser

Mindfulnessträning har gett mig ökat fokus, en djupare förståelse
för mig själv och en mer tillåtande attityd. Ju mer jag tränat
desto starkare har insikten att jag själv, i högre utsträckning
än något annat, avgör min livskvalité.

—Nils Lunneryd, kursdeltagare

Som ledare är Albin tydlig, pedagogisk och ödmjuk.
Det han undervisar upplevs begripligt och vetenskapligt och
jag kommer rekommendera honom varmt.

—Amanda Milstam, kursdeltagare

Mindfulness har gjort mitt liv enklare. Oavsett vad som händer finns alltid tryggheten att kunna falla tillbaks på andningen och det är fantastiskt. Det har bland mycket annat resulterat i ett sundare förhållande gentemot stress och känslor!

—Andreas Kölling, kursdeltagare

Kursen var inspirerande och utmanade. Väldigt bra föreläsningar och diskussioner, avslappnad, ärlig och en trygg miljö i gruppen,
kändes som att det var en acceptans för den enskilda individen i gruppen

—Sara Bergqvist, kursdeltagare

Mindfulness har gett mig ökat självförtroende och ett lugn och trygghet att jag kan klara alla utmaningar som jag ställs inför.

—Anna lindroos, kursdeltagare

Datum för nästa kurs

 

Vi har för närvarande inga kurser för privatpersoner schemalagda.

 

En mindfulnesskurs är för dig om du vill

 • Lära dig enkla mindfulnessövningar som effektivt lindrar stress, ångest och oro
 • Bli bättre på att hantera dina tankar och känslor i linje med dina värderingar
 • Få insyn i modern psykologisk forskning om hur våra tankar, känslor och hjärna hänger samman
 • Öka din självkännedom och förfina din känslomässiga kompetens
 • Få starkare koncentrationsförmåga och lättare kunna njuta av ögonblicket
 • Träffas i grupp i en öppen och inspirerande atmosfär

Detta ingår i kursen

 • Gruppträffar kvällstid under 6 veckors tid
 • Teori utifrån modern psykologi och hjärnforskning
 • Diskussioner, övningar i grupp samt hemuppgifter för att integrera mindfulnessträning i ditt liv
 • Tillgång till vårt nätverk med information om fortsatta träffar och fördjupningar efter kursen

"We cannot solve our problems with the same thinking
we used when we created them."

—Albert Einstein

You cannot manage other people unless you manage yourself first

—Peter F. Drucker

friskvardschecken

Kursbeskrivning

[gview height=”500″ file=”http://www.modernmindfulness.se/wp-content/uploads/2017/08/Kursbeskrivning-Modern-Mindfulness-HT-2017.pdf”]

Din instruktör

Fredric 2

 

Efter sin ingenjörsexamen inom rymdteknik började Fredric arbeta som flygmotorutvecklare, hans ambition gjorde honom snabbt involverad i experimentel verksamhet och forskning i internationella eu projekt med bland annat Chalmers och Volvo Aero. Ända sedan barnsben har Fredric haft med sig ett djupt intresse för människans inre och valde faktiskt mellan att bli psykolog eller ingenjör. Och trots att han valde det sistnämnda förde livet honom ändå till psykologin och meditation. Sedan flera år har Fredric engagerat sig i meditation, framförallt inom modern buddhistiska traditioner där han också varit delaktig i flera retreat och hållit utbildningar.

Efter en tids sjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa stod det klart för Fredric att det var just meditation som var allra viktigast för honom i livet och att sprida vidare denna inre ingenjörskonst som han kallar det. Med sin tekniska bakgrund och djupa erfarenhet inom meditation förmedlar Fredric kraften av Mindfulness på ett modernistiskt tankesätt som är både konkret och anpassat till vår samtida kultur.

Hans vision är ett medmänskligt samhälle som stödjer alla dess individer till varaktigt välmående och ökad livskvalitet och han ser mindfulness som ett av de kraftfullaste verktygen att transformera individer, företag och grupper på global skala till verklig framgång.

Erfarenhet

 • Civilingenjörsexamen, Rymdteknik, Luleå Tekniska Universitet
 • Arbetslivserfarenhet av produktutveckling inom flygmotorteknologi
 • Stor erfarenhet av meditativ matlagning, välgörande för kropp och sinne
 • Pilgrimsvandrat 3 månader genom Europa för världsfred
 • Flera års erfarenhet av att leda meditationskurser