"Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world"

—Nelson Mandela

"We cannot solve our problems with the same thinking
we used when we created them."

—Albert Einstein

Svenska studenters hälsa

I Centrala studienämndens rapport 2011 om studenters hälsa över hela landet sågs följande siffror:
 • 80% av de kvinnliga studenterna och 58% av de manliga känner sig ofta stressade
 • 41% respektive 28% har sömnproblem
 • ~50% har svårt att slappna av
 • 50% / 37% har koncentrationssvårigheter
 • 61% / 34% upplever ofta smärta i rygg, axlar eller nacke
 • 45% / 31% besväras av oro, ängslan och ångest
Dessutom jämfördes studenternas värden med genomsnittsbefolkningen och man fann att studenter upplever ångest, oro och ängslan i dubbelt så stor utsträckning än ickestudenter. Vi ser dessa värden som ett sorgligt besked över studenternas välmående och lyckligtvis finns det evidensbaserade verktyg för att underlätta deras situation.

Ett sådant verktyg är mindfulness, vilket under det senaste årtiondet har exploderat i forskningsvärlden och i september detta år översteg antalet publicerade artiklar på mindfulness i peer review journaler 3000. Delar av resultaten kan ses i tabellen till höger.

Vetenskapligt påvisade effekter av mindfulnessträning för studenter

 • Studenternas stressnivåer minskar och de känner mindre oro och ångest
 • Stressrelaterade sömn och magproblem lindras
 • Studenterna får stärkt koncentrationsförmåga
 • Samt bättre självdisciplin
 • De får lättare att slappna av
 • Huvudvärk och smärta i axlar och rygg
 • Starkare immunförsvar och minskad sjukfrånvaro
 • Studenterna minns mer från sina studier tack vare förbättrat arbetsminne och läsförståelse
Källhänvisning till aktuella studier som funnit dessa effekter finns i produktbladet

Vill ni inkludera mindfulness i er utbildning?

Vad våra klienter har sagt

Vi på Akademihälsan har anlitat Albin och erbjudit hans mindfulnesskurs till högskolestudenter på Göteborgs Universitet och Chalmers. Intresset har varit enormt och kurserna överbokade. De studenter som gått kurserna har bland annat upplevt hur de bättre handskas med stress och lättare kunnat hantera distraktioner i sina studier, samt minskade sömnsvårigheter och oro inför tentamen. Både vi och studenterna är otroligt nöjda och kommer fortsätta anlita Albin och Modern Mindfulness.

—Jennie Skoglund, Psykolog Akademihälsan AB

Akademihälsan AB

Vi på studentkåren erbjöd en föreläsning med Albin om mindfulness och psykologi till de nyintagna studenterna. Intresset var så stort att vi fick boka en hörsal på universitet. Jag deltog själv på föreläsningen för att få en bild av vad mindfulness är och hur det påverkar människor. Albin blandande spännande fakta med suveräna övningar som gav ett grymt helhetsintryck av föreläsningen. En väldigt bra introduktion i Mindfulnessvärlden!

—Andreas Abrahamsson, Ordförande Göta Studentkår

Göta studentkår

Exempel på mindfulness inom utbildningssektorn

Mindfulness på campus

University of Minnesota erbjuder sina studenter mindfulnessträning på campus

New York times har skrivit om hur mindfulnessträning blir allt vanligare i amerikanska skolor, läs mer här.

Forskare på Linneuniversitet har undersökt effekterna av meditation för högstadieelever med lovande resultat.

På Franska skolan, ett gymnasium i Stockholm, kan eleverna gå kurs i mindfulness under skoltid.

“Anyone who stops learning is old,
whether at twenty or eighty.
Anyone who keeps learning stays young.”

—Henry Ford

Mindfulness på högskolor i Göteborg

Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet började våren 2013 erbjuda sina studenter mindfulnesskurser genom deras organisation för studenthälsa, Akademihälsan AB. Ansvarig för kursernas utformning och instruktör under kurserna är Modern Mindfulness grundare Albin Hagberg Medin.

Den första kursen fick ett genomgående högt betyg av studenterna och fler kurser sker kontinuerligt under hösten. Dessutom kommer studenter från Psykologiska Institutionen på Göteborgs Universitet göra ett examensarbete för att undersöka vilka effekter mindfulnesskursen har på deltagarna.

Forskningen

Se vad världsberömda hjärnforskaren Richard Davidsson säger om mindfulnessträning och stresstålighet

Läs mer om forskningen här

It is fascinating to see the brain’s plasticity and that,
by practicing meditation, we can play an active role
in changing the brain and can increase our well-being
and quality of life.

—Britta Hölzel, Ph.D. Massachusetts General Hospital

Massachusetts General Hospital

"True wisdom comes to each of us
when we realize how little we understand
about life, ourselves and the world around us"

—Socrates

"It is the mark of an educated mind to be able
to entertain a thought without accepting it"

—Aristoteles

Vad studenterna själv säger

Albin ger ett professionellt men samtidigt hjärtligt intryck och jag uppfattar honom som lugn, kompetent och välmenande. Jag upplevde en ökad närvaro och nya sidor hos mig själv under workshopen och tar med mig många nya insikter ut i livet.

—Anton Mattson, student och grundare Blackvalley Adventures

Blackvalley Adventures

Mindfulness har gjort mitt liv enklare. Oavsett vad som händer finns alltid tryggheten att kunna falla tillbaks på andningen och det är fantastiskt. Det har bland mycket annat resulterat i ett sundare förhållande gentemot stress och känslor!

—Andreas Kölling, student och kursdeltagare

Mindfulnessträning har gett mig ökat fokus, en djupare förståelse för mig själv och en mer tillåtande attityd. Ju mer jag tränat desto starkare har insikten att jag själv, i högre utsträckning än något annat, avgör min livskvalité.

—Nils Lunneryd, student och kursdeltagare

Jag lever ett hektiskt liv som ambitiös student men mindfulness finns alltid med som en trygg rutin för att kunna rensa hjärnan innan jag ska sova eller bara stanna upp och känna in andningen under dagen. Det har hjälpt mig att acceptera tankar och känslor som kommer upp istället för att trycka bort dem, det är ok att inte alltid vara på topp och superlycklig. Framför allt om något känns jobbigt så blir mindfulness ett sätt att ställa sig utanför situationen och inse vad som egentligen är viktigt, att jag mår bra här och nu, att prioritera mina inre mål framför de yttre, där en lätt kan hamna med pressen i dagen samhälle att åstadkomma så mycket.

—Elin Pernevik, student och kursdeltagare

Några av våra uppdragsgivare