Jeremy Hunter, Ph.D. från Peter Druckers School of Management berättar i detta klipp om sin egen erfarenhet av mindfulnessträning och hur åtskilliga chefer och ledare lärt sig mindfulnessträning av honom som en del i deras ledarskapsutveckling.

You cannot manage other people unless you manage yourself first

—Peter F. Drucker

You have power over your mind - not outside events. Realize this, and you will find strength.

—Marcus Aurelius, Romersk kejsare och filosof

Vad krävs av en ledare i dagens samhälle?

 • Att kunna balansera mellan långsiktiga mål och kortsiktiga kvartalsrapporter
 • Att möta medarbetare med engagemang och stöd, trots ett överväldigande informationsflöde
 • Att våga ta svåra beslut trots överhängande risker och osäkerhet
 • Att styra en organisation i en värld som förändras allt snabbare

Hur kan mindfulness utveckla ditt ledarskap?

 • Du får ökad inre klarhet vilket underlättar svåra beslut
 • Du kan sålla i informationsbruset och gå direkt till vad som är viktigt
 • Med starkare fokus och inre stabilitet hanterar du press och svåra situationer bättre
 • Genom fördjupad social förståelse stärker och motiverar du dina medarbetare
 • Du blir tåligare mot stress och får bättre immunförsvar
 • Du lär dig enklare bibehålla ditt lugn och fokus oavsett omständigheterna
 • Tack vare ökad självkännedom blir ditt ledarskap mer autentiskt och äkta
Hur hanterar du dessa krav idag? Fler och fler ledare för stora koncerner som Trafikverket, Ford och Google börjar ta till sig mindfulnessträning som en del i deras ledarutveckling.

Vi kallar detta Modernt Ledarskap, läs mer i vårt produktblad längre ner.

Varför inte låta dig inspireras av orden till vänster från den romerske kejsaren Marcus Aurelius bok ”Meditations” (Som råkar vara Bill Clintons favoritbok)

Modernt Ledarskap

Klientutlåtande

Albin lyckades med några enkla övningar förmedla närvarons betydelse och framför allt belysa hur sällan vi faktiskt är närvarande i vardagen. Jag uppskattade hans sympatiska sätt och att han även delade med sig av sina egna personliga upplevelser och erfarenheter

—Jamal El-Mosleh, VD Immunicum AB

Immunicum AB

Daglig mindfulnessträning har gett mig en inre stabilitet som gör att jag enklare kan möta de utmaningar jag ställs inför i mitt yrkesliv såväl som mitt privatliv. Dessutom vet jag att jag alltid kan hitta tillbaks till mitt fokus och inre lugn, oavsett omständigheterna.

—Richard Gavette, VD Richer Sales Sweden AB

Richer Sales Sweden AB

Exempel på mindfulness i ledarskapet

lone tree

Sveriges riksdag övar mindfulness?

Ja! Tack vare initiativ från en riksdagsledamot, inspirerat av Dag Hammarsköld som införde meditationsrum i FN, så har Sveriges riksdag nu ett alldeles eget rum för stillhet och meditation. Läs mer i Svenska dagbladets artikel.

I Svenska dagbladet kan vi i denna artikel läsa om hur viktigt ett gott ledarskap är både för medarbetarnas hälsa och arbetslagets prestationer.

Fler exempel

Anti Carlsson, VD för egna advokatbyrån och författare till boken ”Mindfulness på jobbet” beskriver i VD tidningen om hur mindfulnessträning hjälpt henne och hennes företag. Läs hela artikeln här

Tidningen Chef har nyligen haft en intervju med forskaren Daniel E Martin från Stanford som beskriver hur viktigt den empatiska förmågan är i ledarskapet. Hela artikeln.

Bill George, Professor i management på Harvard Business School har även skrivit om hur mindfulness gör dig till en bättre ledare, läs mer här.

I en artikel på Forbes kan man läsa om hur mindfulnessträning har visat sig ge bättre ekonomiska beslut.

Dessutom börjar mer och mer forskning inom management rikta in sig på det som kallas autentiskt ledarskap.

Grundpunkten i det autentiska ledarskapet är att leda utifrån inre värderingar. Något som självklart underlättas av att vi faktiskt är medvetna om våra värderingar, att vi har självkännedom.

Några av våra uppdragsgivare

Bildkälla: [1]