Tänk om

Tänk om alla människor hade, djupt, fått uppleva att nästan alla kan lära sig precis vad som helst.

Exempel från mitt liv, på saker jag vid 18 års ålder absolut inte hade den BLEKASTE ANING OM HUR MAN GÖR (och dessutom var livrädd för en del av sakerna)

Att dansa

Att lyssna på andra

Att prata till andra, prata tillsammans med andra

Att attrahera andra

Att uttrycka sig själv i skrift

Att sätta upp gränser

Att riva ner gränser

Att känna känslor

Att känna in kroppen

Att visa vad man känner, tycker, tänker

Att INTE visa vad man känner, tycker tänker

Att prata inför grupper av människor

Att alla människor har känslor i någon form, upplever tillstånd, vill någonstans, mot något, från något.

Att knulla

Studieteknik

Självdisciplin

Inre trygghet

Kritiskt tänkande