Distraktioner hjälper mig att skilja närvaro från frånvaro, uppmärksamhet från avledsamhet