Allt som lever dör

Att leva är att dö

Men att vara död är inte att vara levande.