Mindfulnessträning har gett mig ökat fokus, en djupare förståelse
för mig själv och en mer tillåtande attityd. Ju mer jag tränat
desto starkare har insikten att jag själv, i högre utsträckning
än något annat, avgör min livskvalité.