Albin ger ett professionellt men samtidigt hjärtligt intryck och jag uppfattar honom som lugn, kompetent och välmenande. Jag upplevde en ökad närvaro och nya sidor hos mig själv under workshopen och tar med mig många nya insikter ut i livet.