1. KONFIDENTIALITET OCH INTEGRITET

Vi lägger stor vikt på att din personliga information hanteras på ett säkert sätt. Vi följer därför allmänt accepterade standards och lagar för att skydda den information som skickas till oss, både gällande överföringen, lagringen och behandlingen av informationen. Modern Mindfulness behandlar personuppgifter endast för specifika, uttryckligen angivna ändamål, till exempel behövs vissa personuppgifter för att kunna handlägga och registrera köp av varor och tjänster eller för att skicka ut nyhetsbrev. Inom varje tjänst vi tillhandahåller som innefattar insamling av personuppgifter informerar vi om vilka specifika riktlinjer som gäller den aktuella tjänsten, utöver de allmänna riktlinjer som beskrivs i denna text.

Du är välkommen att kontakta oss på info@modernmindfulness.se eller adress Modern Mindfulness Sweden AB, Vik Granvik, 519 97 Öxnevalla om du har några frågor avseende din personliga information.

2. SAMTYCKE

Om det är lämpligt frågar vi om samtycke från kunden innan insamling, lagring och behandling av kundens personuppgifter påbörjas. I de fallen informerar vi kunden om syftet med hanteringen av personuppgifter för den specifika tjänsten.

Du har som kund alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke i vilket fall vi upphör att behandla dina personuppgifter.

3. ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION

Vi använder din information till följande:

  • För att säkerställa att innehållet i våra tjänster presenteras på ett korrekt sätt i din dator eller mobila enhet.
  • För att göra e-postutskick med direkt anknytning till den aktuella produkten/tjänsten eller någon av våra andra produkter/tjänster som är nära besläktade med den aktuella.
  • För att göra direkt marknadsföring via e-post i syftet att lämna bättre och personligare erbjudanden. Detta förutsätter ibland en fördelning av kunderna utifrån de personuppgifter kunden lämnat till oss.
    • Du har rätten att begära att vi inte använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. En sådan begäran skall göras skriftligen till Modern Mindfulness på mailadress info@modernmindfulness.se
  • För att se transaktionshistorik som visar huruvida du har köpt någon av våra produkter.

4. TILLGÅNG TILL DIN INFORMATION

Vår riktlinje är att endast de inom företaget för vilka uppgifterna är intressanta ska ha tillgång till kunders personuppgifter.

Vi kan dela ut din information till tredje part i följande fall:

  • Om Modern Mindfulness Sweden AB köps upp av tredje part så kommer personlig information vi sparar om våra kunder vara en av de tillgångar som inkluderas i köpet.
  • Om vi är tvungna att delge din information av juridiska skäl.

Du kan alltid få tillgång till den personliga information vi har lagrad om dig genom att maila info@modernmindfulness.se Via samma email kan du även begära att få din personliga data permanent raderad.

5. SÄKERHET

All information som samlas in via våra tjänster lagras på säkra servrar hos välkända webhotell eller molntjänster. Vi hanterar inga betalningstransaktioner och lagrar inga känsliga betalningsuppgifter så som bankkortsnummer. Alla betalningar till oss går via etablerade betalningslösningar så som AppStore och PayPal. Vad gäller lösenord så rekommenderar vi att du väljer ett långt lösenord och att du hanterar det med aktsamhet. Skriv inte ner det utan håll det i minnet. Lösenord till våra tjänster lagras inte i klartext i databasen och kan inte ses av varken oss eller eventuella inkräktare.

Även om vi alltid gör vårt bästa för att hålla din information säker så kan vi inte lämna några garantier för dess säkerhet. Alla transaktioner av information via internet innebär en viss risk som du som användare måste acceptera för att använda våra tjänster.