Välkommen till Modern Mindfulness

Visste du att det i dagsläget finns över 3000 vetenskapliga studier på effekterna av mindfulnessträning? Bland annat så kan man mäta följande förändringar hos människor som går kurser i mindfulness:

  • Lägre stressnivåer
  • Starkare koncentration
  • Bättre immunförsvar och arbetsminne
  • Förändrade genetiska markörer kopplade till förbättrad hälsa
  • Ökad mängd positiva känslor och livstillfredsställelse
Varför fungerar då detta? Hur kan mentala övningar och förhållningssätt påverka vårt immunförsvar?

Du tränar hjärnan?

Enligt den senaste forskningen formas vår hjärna av våra tankar, känslor och beteenden inte bara under vår uppväxt, utan fortsätter att göra det hela livet ut. Det är precis denna formbarhet hos hjärnan vi utnyttjar när vi övar mindfulness.

Vi på Modern Mindfulness vill göra det möjligt för dig att ta del både av detta moderna forskningsområde och framförallt – upptäcka vad mindfulnessträning kan ge dig och din organisation.

Varmt välkommen till Modern Mindfulness
Vänligen, Albin Hagberg Medin

Mindfulness fokus

Våra tjänster

Inre ledarskap

Utveckla ert ledarskap

Mindfulnessträning används av ledare i toppositioner världen över för att bli mer autentiska i sitt ledarskap

Integrera mindfulness i ert ledarskap

Mindfulnessorganisationer

Stärk er organisation

Hundratals globala organisationer världen över har börjat inkorporera mindfulnessträning för sina medarbetare.

Se vad mindfulness kan göra för er organisation.

Mindfulnessdelphi

Mindfulness för utbildningssektorn

Både Göteborgs Universitet och Chalmers erbjuder mindfulnesskurser till sina studenter.

Vill du få mindfulnessträning till ditt lärosäte?

Daglig meditation har hjälpt mig bygga mental styrka. För mig handlar mindfulnessträning inte bara om att förebygga stress. Det handlar om att bli orädd inför svåra situationer, och att våga ta rätt beslut även när det känns omöjligt. Mindfulnessträning har utvecklat mig både i mitt yrkesliv såväl som på det personliga planet.

—Erik Frisk, Co-founder Touch&Tell AB

Touch&Tell AB

Building mind-fitness with mindfulness training may help anyone who must maintain peak performance in the face of extremely stressful circumstances, from first responders, relief workers and trauma surgeons, to professional and Olympic athletes.

—Amishi Jha, Associate Professor of Psychology, University of Miami

University of Miami

Vi på Akademihälsan har anlitat Albin och erbjudit hans mindfulnesskurs till högskolestudenter på Göteborgs Universitet och Chalmers. Intresset har varit enormt och kurserna överbokade. De studenter som gått kurserna har bland annat upplevt hur de bättre handskas med stress och lättare kunnat hantera distraktioner i sina studier, samt minskade sömnsvårigheter och oro inför tentamen. Både vi och studenterna är otroligt nöjda och kommer fortsätta anlita Albin och Modern Mindfulness.

—Jennie Skoglund, Psykolog Akademihälsan AB

Akademihälsan AB

Vad har Google, Toyota, Apple och Trafikverket gemensamt?

Visste du att Sveriges riksdag har börjat med mindfulnessträning?

Över 3000 vetenskapliga studier har utförts på mindfulness, bland annat på Harvard och MIT

Vi brinner för att göra mindfulnessträning tillgängligt för dig och din organisation

Några av våra uppdragsgivare

Bildkällor: [1] [2] [3] [4]