Nyhetsbrev Augusti

Hej!

Som du ser på bilden är blåbären mogna och med störtskuren som precis föll över Varberg och säkert fler delar av Sverige så lär skogarna snart fyllas av kantareller. Själv är jag på resande fot med sikte på danernas rike och därför kommer denna månadens nyhetsbrev lite i förväg.

I detta sista sommarbrev kan du läsa om hoppfyllda nyheter inom forskningen och en liten essä om att planera bort sig själv (vad nu det kan innebära?)

Forskningen

Oxford satsar på mindfulness – 7000 deltagare i rekordstudie

Oxford University, ett av världens första universitet med en mastersutbildning i mindfulness och psykologi, håller nu på att utföra en av de största studierna på mindfulness någonsin. 3200 tonåringar i grundskola kommer under 10 veckors tid att genomgå mindfulnessträning, samtidigt som en kontrollgrupp med ytterligare 3200 får en kortutbildning inom hälsa. Dessutom kommer ytterligare 600 personer ta del i ett flertal hjärntester.

Vi har i tidigare nyhetsbrev nämnt flera studier som visar på positiva effekter för mindfulnessträning i skolmiljöer men den samlade mängden forskning på mindfulness för unga är spretig, och ofta saknas randomiserat urval samt aktiva kontrollgrupper. Detta har hindrat beslutsfattare från att införa mindfulnessträning i skolsystemen på bred front och resultatet i denna enorma studie kan öppna för otroliga samhällsförändringar om utfallet är positivt. Läs mer om studien här.

Amygdala och mindfulnessträning

Amygdala, ett mandelliknande område i hjärnan är viktigt för såväl minnesfunktioner som beslutsfattande och stressreaktioner. Tidigare studier har visat hur en rad stressrelaterade tillstånd såsom depression, PTSD och ångestsyndrom är kopplade till överaktivitet och extra celltillväxt i amygdala och en tidigare studie vi nämnt visar hur denna överaktivitet minskar efter en mindfulnesskurs. (1) (2)

Nyheten i denna studie var dubbel, dels fann de en koppling mellan höjd upplevd stress hos friska vuxna och ökad koppling i amygdala och dels såg de att en 3 dagars mindfulnesskurs minskade denna överaktivitet, och de hade dessutom en kontrollgrupp som gjorde avslappningsövningar motsvarande tid, men endast i mindfulnessgruppen återfanns minskningen. (3)

Mindfulness och miljöengagemang

Har du hört Johan Rockströms Sommarprat? Jag hoppas det inte undgått någon att flera delar av våra nuvarande levnadsmönster är extremt påfrestande för miljön och ekosystemen. Johan är professor i miljövetenskap och beskriver vårt utgångsläge utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Länk till hans sommarprat ochefterföljande reflektioner

Vad har då detta med mindfulness att göra? Mer än vi kanske tror. I en initial studie har forskare jämfört självuppskattade nivåer av mindfulness med miljöhandlingar såsom återvinning etc. och funnit en koppling mellan dessa. (4) (Detta kan såklart handla om att vi gärna har en positiv bild av själva och omedvetet överskattar våra svar lite i studieenkäterna) och nya studier kommer undersöka sambanden på mer detaljerade sätt.

En annan koppling mellan just miljöengagemang och mindfulnessträning är att ingen av aktiviteterna blir särskilt hållbara när de påtvingas oss. Om jag börjar öva mindfulness, motionera eller källsortera för att mitt barn, min vän eller min partner vill det, eller för att min läkare eller någon forskare säger att jag borde göra det, hur länge tror du jag fortsätter med det då?

Jämfört med fallet när jag själv, utifrån min egen levda erfarenhet beslutar om förändringar i mina livsstilsvanor, när förändringarna kommer från ett djupare och mer sammanfogat plan än bara att ”någon annan säger att jag borde göra det”.

Det är då jag själv upplever att de främsta förändringarna sker och det här betonar jag starkt när jag håller kurser i mindfulness och likaså i vår onlinekurs: Att viljan och drivkraften till att öva mindfulness främst kommer ifrån vår uppleva erfarenhet att övningarna fungerar, snarare än att någon annan säger det till oss.

Samma sak verkar även gälla i vårt miljöengagemang. Som i mitt eget fall, där mina miljövänligare beteenden vuxit som allra mest av mina direkta erfarenheter av miljöförstöringen snarare än av att läsa olycksbådande och abstrakta rapporter. Såsom när jag själv varit i Norge och hållit de smältande glaciärerna i mina egna händer, när jag simmat i Östersjöns vatten som är gyttjegrönt av all övergödning. Eller hälsar på mina vänner som inte längre kan dricka vattnet från sina brunnar på grund av bekämpningsmedel från åkrarna i omgivningen.

Då blir det inte längre ett tvång för mig att (i görligaste mån) välja bort flyg, säga nej tack till besprutad och konstgödslad mat och minska prylköpen, utan snarare en glädjefull handling av medkänsla till alla de otal människor, djur och miljöer som drabbas av miljöförstöringen.

Och inte heller känns det som en begränsning i min livsstil eller ett steg bakåt i modernitet. För hur skulle det kunna kallasmodernt att leva på ett sätt som kraftigt begränsar möjligheterna för nästkommande generation och som på otaliga sätt drabbar våra vänner på andra delar av jorden?

Modernt, skulle jag snarare kalla en livsstil där vi är klarsynta nog att kunna välja både andras och vårt egna välmående till fördel för destruktiva levnadsmönster.

Nästa text om planering kan nog vara en viktig del i detta.

Att planera bort sig själv

Har du varit med om gånger du stannat upp och känt dig fullständigt slutkörd och undrat, hur tusan hamnade jag här egentligen? 

I en av mina mest stressfyllda perioder, var detta nästan mitt standardläge och obehaget som tycktes komma ikapp mig så fort jag saktade ner undvek jag genom att hela tiden sysselsätta mig, en strategi som knappast var varken hållbar eller njutbar.

En av mina grundinställningar som ledde mig till detta varandet, var att jag inte litade på framtidsAlbins förmåga. Vänta nu, vem är då framtidsAlbin? Föreställ dig att det finns tre olika varianter av dig själv. Det finns ditt dåtida jag, den du var igår, ditt nutida jag, den du är idag, och ditt framtida jag, den du blir imorgon.

Under större delen av min uppväxt och skolgång hade jag fått lära mig att dåtidsAlbin alltid skulle vara bakom spakarna. Genom att planera alla dagar så såg dåtidsAlbin till att nutidsAlbin alltid hade någon sysselsättning att göra, en sysselsättning som skulle leda till att framtidsAlbin skulle få det så himla bra. Han skulle få ett bra jobb, med stabil inkomst, ett stort och tryggt boende och en rejäl pension.

DåtidsAlbin var väldigt duktig på planering, men dessvärre var han inte särskilt bra på att veta hur nutidsAlbin kommer må och känna för stunden. Och nutidsAlbin, han blev allt tröttare på att hela tiden arbeta som en slav för dåtidsAlbins uppdrag åt någon han aldrig träffade på, den där mystiska framtidsAlbin.

Mina studier i fysik blir ett tydligt exempel på denna konflikt. Under mina mest hektiska perioder hade jag flera extrajobb jag sparade pengar från så att framtidsAlbin skulle få större kapital. DåtidsAlbin hade även fixat anställningar som gav goda referenser och låg ständigt på nutidsAlbin med en rigorös studieplanering så att betygen skulle ge framtidsAlbin en rejäl skjuts i forskningskarriären.

Men när jag började stanna upp och faktiskt börja lära känna den där nutidsAlbin, det var då saker började förändras i mitt liv. För när jag ställde mig frågor som:

Hur mår jag egentligen just nu?

Har jag verkligen energi nog för det där evenemanget?

Borde jag hoppa på det där projektet eller blir det bara ytterligare ett måste?

Så blev det allt tydligare att jag hade gjort en rejäl tankevurpa med mitt utgångsläge i livet:

Att dåtidsAlbin och nutidsAlbin hade full koll på framtidsAlbin

Det slog mig nästan som en blixt från en klar himmel att dessa Albinar faktiskt hade långtifrån alla kort på hand. De visste ju egentligen väldigt lite om hur framtidsAlbin kommer må, hur pigg han kommer vara, hur han kommer tycka om olika aktiviteter, vad hans intressen och vilka behov han behöver tillse. Så varför skulle de då planera in hela hans liv i detalj? Snarare hade de tagit för givet att framtidsAlbin kommer gilla precis det som nutidsAlbin gillar, en inställning som inte ger utrymme för någon personlig utveckling och förändring.

Detta blev faktiskt ganska skrämmande när jag började inse hur stor del av mina dagar som endast bestod dåtidsAlbins planeringar.

Vad är det egentligen jag vill göra nu i stunden?

Vad gör jag endast för att tillfredsställa mitt dåtida eller framtida jag?

Sådana frågor ledde mig vidare och ganska snart förstod jag att det gäller att hitta någon balans här.

DåtidsAlbin kanske tycker det är en fantastisk idé att att ha en supersund livsstil, flera timmar med yoga, träning och meditation och endast göra det allra bästa för familjen, vännerna och hela jorden, men snacka om press han lägger på nutidsAlbin som till slut dukar under.

NutidsAlbin kanske tycker det är en jättebra att idé att äta skräpmat hela dagarna, bara resa runt, festa, ta droger och göra allt för att njuta till max, men då förstör han inte bara för andra men också för sig själv, för tillslut gryr solen och morgondagen är här, och framtidsAlbin blir nutidsAlbin och får bära all ånger från dåtidsAlbins leverne.

Knepet ligger kanske i att hitta valen som tillfredsställer alla tre?

En väldigt glädjande betraktelse jag erfor när jag började våga släppa på planeringen lite grann, lägga in mer oplanerad tid och låta nutidsAlbin avgöra i stunden var: ”aha, han är ju rätt klok”.Faktiskt klokare på många sätt än dåtidsAlbin. För där jag tidigare ofta hade planerat bort andra människor började jag nu komma ihåg dem. Där jag tidigare hade längtat bort från aktiviteter som dåtidsAlbin hade fixat åt mig, började jag nu känna mig mer hemma och tillfreds.

Det gick även åt andra hållet, för när dåtidsAlbin tillät nutidsAlbin att ta egna beslut blev dåtidsAlbin även han lite förståndigare när han lärde sig mer om vad som var viktigt för nutidsAlbin, istället för att som tidigare bara prioritera framtidsAlbin.

Idag så är vi ganska sams, alla tre ”Albinar” och vi blir allt bättre vänner och mycket har jag mindfulnessträningen att tacka för det. Speciellt när jag förstod att den kunde gagna alla tre på så olika sätt. För dessa i stunder av vilsam uppmärksamhet så blev nutidsAlbins behov tydligare, vilket ledde till bättre beslut för framtidsAlbin, vilket ledde till att dåtidsAlbin ångrade mindre val och vågade lita ännu mer på nutidsAlbin. En god cirkel helt enkelt.

Och kom ihåg, det handlar inte om att sluta planera, det handlar om att sluta planera bort dig själv och andra.

Avslutning av sommarebjudandet

Vill du lära dig mindfulnessträning i din egen takt? Genom vårt unika onlinebaserade träningsprogram kan du genom din mobil eller dator lära dig dessa effektiva metoder. Kursen består av 35 kursdagar där du lär dig övningar som ger dig bättre skärpa, klarare tankar och mindre stress. Du får tillgång till kursen under ett helt år och kan göra momenten hur många gånger du vill.

Nyhet! Numera ingår även ett kursintyg som beskriver dina nya kompetenser och detta erhåller du när du fullföljt kursen.

Med rabattkoden sommarmindfulness får du 40% rabatt på kurspriset, 895kr istället för ordinarie pris på 1.500kr.

Köper kursen gör du på kursportalens hemsida: På denna länk

Vill du läsa mer om kursens innehållet finner du det här.

Sagt om kursen:

Kursen är fantastiskt bra, massor med kunskap och teori varvat med praktiska övningar i en grym kombination och det var mycket mer innehåll än jag förväntat mig. Jag är redan utbildad mindfulnessinstruktör men fann ändå nya lärdomar och fick en bättre rutin i min mindfulnessträning.

Joe från Yoginijoe.se

Genom kursen har jag blivit mer medveten om mitt eget agerande, börjat ifrågasätta vissa saker jag gör och inte gör. Har också känt mig lugnare och tagit mer tid till reflektion, samt fått en mer öppen inställning till hur saker och ting utvecklar sig.

Hanna Olvemark

Tack för din uppmärksamhet!

Nu ska vi iväg på semester, alla tre tidernas Albin och jag hoppas du fann något nytta i detta brevet. Dela det gärna vidare  till dina vänner via följande finurliga knappar om du gillade det:

Gilla mailet på facebook: Facebook Like Button

Dela på twitter: Tweet Button

Gilla vår facebooksida: Facebook Like Button

Vänligen
Albin Hagberg Medin                                          Modernmindfulness.se
Mindfulnessträning.se

 

Här kan du läsa de nyhetsbrev vi skickat ut tidigare:

Nyhetsbrev #17 Att verkligen vila

Nyhetsbrev #16 Mindfulness hjälper vid tinnitus och tobak

Nyhetsbrev #15 Kronisk smärta

Nyhetsbrev #14 Vänlighet, mindfulnessmuskler och hjärnan

Nyhetsbrev #13 Mindfulness gör dig piggare och sömnigare

Nyhetsbrev #12 Mindfulnessforskning på Sahlgrenska i Gbg

Nyhetsbrev #11 Mindfulness förbättrar vår empati

Nyhetsbrev #10 Korta mindfulnessövningar räcker lång väg!

Nyhetsbrev #9 Pilotstudie och andningskonferens

Nyhetsbrev #8 Mindfulness och naturen

Nyhetsbrev #7 Mindfulness – mer än bara avslappning?

Nyhetsbrev #6 Om mindfulness och sömn!

Nyhetsbrev #5 Viken av medkänsla

Nyhetsbrev #4 Om att skapa din dagliga meditationsvana

Nyhetsbrev #3 Om minne, stress och mindfulness

Nyhetsbrev #2 Om självdisciplin, oro och mindfulness

Nyhetsbrev #1 Kort om sex och mindfulness samt yoga

Referenser

(1) Stress, memory and the amygdala, Nature Reviews Neuroscience

(2) Stress reduction correlates with structural changes in the amygdala

(3) Mindfulness Meditation Training Alters Stress-Related Amygdala Resting State Functional Connectivity: A Randomized Controlled Trial

(4) Mindfully green: Examining the effect of connectedness to nature on the relationship between mindfulness and engagement in pro-environmental behavior

En stilla kvällstur med kajak i Östergötlands skärgård