Kursen var inspirerande och utmanade. Väldigt bra föreläsningar och diskussioner, avslappnad, ärlig och en trygg miljö i gruppen,
kändes som att det var en acceptans för den enskilda individen i gruppen