Daglig mindfulnessträning har gett mig en inre stabilitet som gör att jag enklare kan möta de utmaningar jag ställs inför i mitt yrkesliv såväl som mitt privatliv. Dessutom vet jag att jag alltid kan hitta tillbaks till mitt fokus och inre lugn, oavsett omständigheterna.