Det var ett stort nöje att närvara i meditations workshop led av Fredric. Jag är normalt sett lite inåtvänd och selektiv när jag vill dela med mig, men Fredric utformade en atmosfär som gjorde mig trygg och lugn i detta. Jag blev överraskad av de tankar jag utryckte i parövningarna och workshopen lede mig till ny användbar kunskap. Tack Fredric 🙂