Under workshopen upplevde jag sinnesro och lugn, samt fick nya synsätt kring mindfulness och hur jag kan integrera min mindfulnessträning i vardagen. Albin var närvarande, varm, tydlig och lyhörd för deltagarnas funderingar vilket ledde till en trygg stämning i gruppen.