Jag tycker det var bra variation med teori, övning och reflektion och Albin berättar på ett intressant och lättbegripligt sätt. Av introduktionen fick jag bekräftat att det inte är så komplicerat utan tvärt om, väldigt enkelt, det handlar bara om att göra det.