Albin skapade en trygg atmosfär där deltagarna kunde nå djupare i sig själva och få klarhet i sina tankar och känslor. Han genomförde sessionen på ett inspirerande, upplyftande och väldigt äkta sätt – rakt från hjärtat.”