Albin är en unik kombination av värme, öppenhet och kompetens.
Jag är imponerad av hur hans ödmjuka och nyfikna sätt öppnar upp för nya perspektiv och möjligheter både hos mig själv och andra omkring honom.