Jag upplevde Albin som pedagogisk och lugn och workshopen gav mig insikt i hur viktigt det är att uppmärksamma kroppens signaler.