Har länge gått i tankarna på visitkort. Men själva idéen, att lämna ut en pappersbit med information om var man hittar mig, som sedan slängs eller hamnar i någon hylla någonstans, var lite för mycket resursslöseri. Fick då en idé att på baksidan ha en miniguide till mindfulness och därmed extra funktionalitet av kortet, här är resultatet:

Och här är framsidan: