När jag skrev ett tidigare boktips om den fantastiska boken Science of yoga kom jag plötsligt några andra, minst lika sinnesvidgande böcker jag läst på sistone.

Den första heter Happiness hypothesis: Finding modern truth in ancient wisdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I boken går författaren Jonathan Haidt igenom ordspråk och förhållningsregler från allehanda gamla tänkare. Både grekiska filosofer, buddhistiska syner på livet och inte minst kristna, muslimska och taoistiska maximer tas upp och analyseras utifrån modern psykologi.

I det första kapitlet tar han upp synen på kropp, hjärna och sinne (mind) och hur denna varierat genom årtusenden. Därefter beskriver han olika sätt vi kan ändra både vår hjärna och vårt sinne genom, mediciner, terapi och inte minst meditation.

Han går in på socialkognitiva teorier samt resonerar utifrån evolutionspsykologi när han jämför ordspråk såsom den gyllene regeln. Än mer spännande blir det när han tar upp positiv psykologi och jämför med gammal visdom kring jakten på lycka, vad är komponenterna i ett lyckligt liv?

Ett extremt intressant kapitel handlar om kärlek och dagens syn på passionerad kärlek och de biologiska begränsningar som verkar finnas, hormonellt, för hur länge ett förhållande kan vara just passionerat. Slutligen resonerar han kring peak-experiences, värdet i att överkomma motstånd i livet och meningen med livet i dåtid och samtid.

En otroligt fascinerande bok om ett otroligt fascinerande ämne: vad gör oss egentligen lyckliga?