”Lär dig koppla av med mindfulness”
”Finn lugn och ro med mindfulness och bli av med stressen”

Detta är exempel på rubriker jag funnit i löpsedlar och dagstidningar. Rubriker som enligt mig är lite missvisande, då syftet med mindfulness är så mycket mer än avslappning. Självklart är avslappning en väldigt positiv effekt av mindfulnessutövande – att vi lär oss slappna av i kroppen och att både vår hjärna och vårt sinne kommer ner i varv.

Men denna jakt på inre frid kan lätt leda till att vi fäller krokben på oss själva.

En ny banbrytande studie har nyss publicerats där forskarna undersökt vilken roll vår syn på stress har, i hur vi påverkas av stress.

Över 100 miljoner! människor i USA utfrågades angående hur mycket stress de upplevde i livet, men också hur deras syn på stress var. Det banbrytande och chockerande i resultatet av studien var att de individer som ansåg stress vara skadligt för hälsan, hade en avsevärt högre dödlighet (risk att dö i förtid) jämfört med de som inte ansåg att stress var så skadligt.

Vår tolkning av stress avgör alltså hur vi påverkas av stress!

En förklaring bakom detta tror forskarna ligger i fenomenet ”Health locus of control”. De individer som tror att stress är skadligt för dem, tenderar också att lägga ansvaret för sin hälsa utanför sig själva och detta ansvarsöverlämnande är i sin tur kopplat till just försämrad hälsa i ett flertal studier.

Alltså, när vi antar en passiv roll och inte tror vi kan påverka vår egen hälsa, får det skadliga effekter på sikt. Vi gör kanske sämre val gällande våra mat och träningsvanor. Ett exempel vore de människor som tror att våra gener har det sista ordet gällande vår hälsa:

”Äsch, jag har säkert dåliga gener […]