Må jag denna dag, detta liv,  förverkliga min önskan om lycka, sinnesfrid och harmoni för alla människor och varelser i denna värld.

Må jag för detta ändamål rena mitt sinne, ständigt hålla önskan i mitt minne

Stärka min kropp, i hjärnan och hjärta förändra kopplingar och  förlopp

Så att visionen om världsfred blir allt klarare.

För att genomföra denna transform, låt mig finna trygghet i ordens sång

 

Följ den snåriga skogens stig, där forna mästare vandra

Vet väl dess riktning,  sikta på gläntan där vi alla hamna

Drick ur inspirationens källa, i vilken vänner ständigt hälla

Må min glädje och frid delas tusenfalt, spridas likt jordens vindar, överrallt

 

Må jag ögonblick för ögonblick

Behålla klaraste fokus, sinnet i balans

Avslappnad koncentration, genom minnets elegans

Bjud distraktioner till dans, ackompanjerat av acceptans

 

Varje ögonkontakt

Ett blixtnedslag i all sin prakt

Må jag ge dem min fulla uppmärksamhet, ty

I alla möten finns det något jag inte vet

Möjlighet till djupare medvetenhet

 

Må jag vid varje måltid känna tacksamhet

För alla universums ingredienser  som skapats genom vänlighet

Och visa respekt, utöva ätandet med värdighet

 

När ilska i sinnet gör entre, kom ihåg hur jag bara halva bilden ser

Med världen klädd röd, vän blir fiende och allt jag kämpat för är död

Om illvilja blivit en oinbjuden gäst,  ge den allt jag äger i en vänskaplig gest

 

Skulle det ändå  ansamlats till hat, i min hand en granat

Förstå hur dess destruktiva kraft, förblindar, förlamar och skapar förakt

Ett 3-delat svärd, som hugger både mig själv, den andre och mitt syfte i en sorglig slakt

 

Istället, kom ihåg vem jag är och vart dessa känslor bär hän

Har jag inte redan lidit tillräckligt? Länge har jag irrat vilsen i demonernas rike, där allt är äckligt.

Låt förlåtelsens tårar rena, när jag gråter kan min sanna natur åter förenas

 

Att sig framåt är ibland svårt

I djungeln av […]