Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
Albert Einstein

Trots detta vackra citat av självaste Einstein är det något vi gör varje dag:

Samma sak.

Om och om igen.

Både vanor och ovanor. Men vad är egentligen vanor och varför skapar vi dem?

I denna artikel kommer jag besvara den frågan och förklara hur vi kan både gå ur våra ovanor samt bilda nya, goda vanor.

 

Vad är en vana?

Något vi gör ofta

Något som kommer naturligt

Något vi gör utan att tänka
Något vi gör utan att tänka oss för?

Våra vanemässiga mönster är en stor del av vårt liv och om vi vill förändra oss till det bättre är det en bra ände att börja i. För att sätta allt i ett sammanhang, gör jag först en indelning i tre olika typer av vanor.

Dels, vanor som är helt utanför vår kontroll, exempel på detta är kroppsfunktioner som våra hjärtslag, vår matsmältning men även våra drömmar. Vi föds med dem och kan påverka dem medvetet i ytterst liten utsträckning.

Efter detta kommer vanor som vi, om vi koncentrerar på dem, kan kontrollera och bli medvetna om, men som annars kommer helt naturligt, exempelvis att  andas, gå, prata, cykla, springa, äta

I den sista änden kommer vanor som styr över men som kommer mer naturligt om vi gör dem kontinuerligt, kanske varje dag eller varje vecka:  Träning, dygnsrytm, intressen, jobb, studier med mera.

Utöver detta har vi även ovanor, vanor som är dåliga för oss. exempel på ovanor är:

Äta dåligt
Sova dåligt
Skjuta upp saker
Bli irriterad över småsaker

Dessa är bara några få exempel på ovanor som har potentialen att helt sätta krokben för oss själva i vårt liv och för att upphöra med dem, hjälper det att förstå varför vi skapade dem.

 

Varför skapar vi […]