Nyhetsbrev #2

Välkommen till detta nyhetsbrev från Mentalfrihet.nu. I dessa får du information om nya spännande studier på mindfulness, nya artiklar till hemsidan och de kurser jag erbjuder för närvarande. 

Känner du dig ofta rastlös? Har du många oroande tankar och känslor? Många studier på mindfulness, t ex. denna stora review, visar att det effektivt lindrar dessa besvär, en intressant fråga är då hur och varför? Forskning på emotionell medvetenhet (emotional awareness) ger en förklaring till hur övning i fokuserad medvetenhet förbättrar utövarens känsloregulering.

Erika Carlsson har publicerat en mycket intressant artikel om hur mindfulness kan leda både till ökad känslomedvetenhet och självkännedom hos utövarna, detta genom att ta redogöra för vad som hindrar vår självkännedom och hur mindfulness kringgår dessa. Exempelvis har vi människor många olika bias, systematiska feltolkningar om både oss själva och vår omvärld som håller oss fast i gamla mönster. En biologisk förklaring för effekten av meditation återfinns i studien av Yi-Yuan Tang med kollegor som fann att efter så kort tid som 11 timmar kunde man se positiva förändringar på cellnivå i hjärnan hos utövarna.

Skjuter du ofta jobbiga uppgifter framåt i tiden? Självdiscplin är ett annat område där mindfulness visat sig vara effektivt. Genom att utgå från Roy Baumeisters definition av självdisciplin och hans liknelse med viljestyrka som en muskel vi tränar upp, så är mindfulnessträning ett sätt att träna upp denna muskel. I flera studier har han funnit hur självdisciplin är en begränsad resurs som vi förbrukas i takt med att vi använder den.

Högst relevant är därför fyndet av Malte Friese med kollegor som fann att endast 5 minuter! Mindfulnessmeditation återhämtade självdisciplinen hos deltagarna. Dessutom finns det studier som visar hur människor som har högre nivå av mindfulness i sitt vardagliga liv även har bättre självkontrolll. Jag har skrivit en artikel där jag tar upp ännu mer av forskningen kring […]

Vanor

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
Albert Einstein

Trots detta vackra citat av självaste Einstein är det något vi gör varje dag:

Samma sak.

Om och om igen.

Både vanor och ovanor. Men vad är egentligen vanor och varför skapar vi dem?

I denna artikel kommer jag besvara den frågan och förklara hur vi kan både gå ur våra ovanor samt bilda nya, goda vanor.

 

Vad är en vana?

Något vi gör ofta

Något som kommer naturligt

Något vi gör utan att tänka
Något vi gör utan att tänka oss för?

Våra vanemässiga mönster är en stor del av vårt liv och om vi vill förändra oss till det bättre är det en bra ände att börja i. För att sätta allt i ett sammanhang, gör jag först en indelning i tre olika typer av vanor.

Dels, vanor som är helt utanför vår kontroll, exempel på detta är kroppsfunktioner som våra hjärtslag, vår matsmältning men även våra drömmar. Vi föds med dem och kan påverka dem medvetet i ytterst liten utsträckning.

Efter detta kommer vanor som vi, om vi koncentrerar på dem, kan kontrollera och bli medvetna om, men som annars kommer helt naturligt, exempelvis att  andas, gå, prata, cykla, springa, äta

I den sista änden kommer vanor som styr över men som kommer mer naturligt om vi gör dem kontinuerligt, kanske varje dag eller varje vecka:  Träning, dygnsrytm, intressen, jobb, studier med mera.

Utöver detta har vi även ovanor, vanor som är dåliga för oss. exempel på ovanor är:

Äta dåligt
Sova dåligt
Skjuta upp saker
Bli irriterad över småsaker

Dessa är bara några få exempel på ovanor som har potentialen att helt sätta krokben för oss själva i vårt liv och för att upphöra med dem, hjälper det att förstå varför vi skapade dem.

 

Varför skapar vi […]

Utmana din verklighet

Change your thoughts and you change your world.

Norman Vincent Peale

Har du någon gång stannat upp och tänkt på hur du lever ditt liv? Vad är det som krävs, för att just du skall vara lycklig?
Denna fråga har jag ställt mig många gånger, jag har sökt svar i böcker, i forskning, i diskussioner och genom att reflektera över mitt liv. Jag har nu kommit till en nivå där jag vet att mina erfarenheter kan göra skillnad för andra och kommer därför beskriva en väg mot precis detta, harmoni och ett mer kärleksfullt, meningsfullt sätt att leva livet.
Ett första steg på vägen är medvetenhet om våra beteenden och för att förmedla mina erfarenheter kommer jag använda en grundläggande modell för detta. Innan jag beskriver denna modell finns det en fascinerande egenskap hos våra hjärnor som vi alla bör känna till, nämligen deras formbarhet, vilket kallas neural plasticitet.
Hjärnans formbarhet

Neural plasticitet innebär att nervcellerna och kopplingarna mellan dessa i vår hjärna förändras genom hela livet. Det hänger samman, inte bara med att vi åldras, utan i takt med att vårt beteende förändras, våra preferenser ändras och när bildar nya minnen och erfarenheter. Alltså förändras vår hjärna rent fysiskt när vi själva förändras. Med det i åtanke går vi vidare till ett koncept för vårt beteende.
Vårt beteende

Varje ögonblick tar ditt medvetande emot en ofantlig mängd information från dina sinnen och utan en effektiv sorteringsmekanism skulle flödet bli ohanterbart.
All information sorteras omedvetet genom vårt mentala filter.
Den information som anses oviktig i ett sammanhang sorteras bort ur filtret och vi uppfattar den inte. Ett exempel på detta är att du vanligtvis inte hör din egen puls eller att du oftast inte märker din egen andning.
Men när du håller pekfingret på halspulsådern […]

Vill du prova mindfulnessträning?
Vi har en mycket uppskattad mailkurs där du får konkreta mindfulnessövningar direkt till din mobil och dator. Kursen är helt kostnadsfri och du förbinder dig inte på någonting.
Vi skickar ej spam och din mail är trygg hos oss.