Inspirerande sånger och bilder

Här är en rad inspirerande sånger och bilder som jag funnit stor nytta av, hoppas du gör det också 🙂

Inspirerande bilder

Konkurrens eller samarbete?

Vilka av följande typ av mål tror du bäst främjar både mental och fysisk hälsa, relationer och faktiskt även ger bästa resultat?

Konkurrensdrivna mål (tävlingar t ex.)
Individuella mål
”Samarbetande” mål (cooperative goals)

I denna samling studier ingår över 17.000 tonåringar från 11 länder och man kikade på just denna frågeställning: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18298270

När sådan här vetenskap finns tillgänglig blir jag nyfiken på hur man tänker när man vill ha betyg ännu tidigare såsom nuvarande utbildningsminister förespråkar.

Eller när man tror att konkurrens per automatik ger bättre produkter och tjänster.

Medkänsla – en absolut livsnödvändighet

En i högsta grad medfödd förmåga som även går att utveckla i vuxen ålder.

En essentiell komponent i både vårt egna välmående såväl som samhällets.

En väg för en djupare livstillfredsställelse och förbättrad fysisk hälsa enligt ny forskning.

Vi pratar alltså om medkänsla, kombinationen av att kunna förstå och uppfatta andras (och våra egna!) känslor, tillsammans med en önskan om deras (och vår egna!) befrielse från eventuella obehag och lidande.

Denna text beskriver en hel drös med häftig modern forskning på hur medkänsla hänger ihop med lycka och välmående utifrån både neuroperspektiv såväl som fysiologi ekonomi och genetik.

http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/observer/2013/may-june-13/the-compassionate-mind.html

Boktips #2

När jag skrev ett tidigare boktips om den fantastiska boken Science of yoga kom jag plötsligt några andra, minst lika sinnesvidgande böcker jag läst på sistone.

Den första heter Happiness hypothesis: Finding modern truth in ancient wisdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I boken går författaren Jonathan Haidt igenom ordspråk och förhållningsregler från allehanda gamla tänkare. Både grekiska filosofer, buddhistiska syner på livet och inte minst kristna, muslimska och taoistiska maximer tas upp och analyseras utifrån modern psykologi.

I det första kapitlet tar han upp synen på kropp, hjärna och sinne (mind) och hur denna varierat genom årtusenden. Därefter beskriver han olika sätt vi kan ändra både vår hjärna och vårt sinne genom, mediciner, terapi och inte minst meditation.

Han går in på socialkognitiva teorier samt resonerar utifrån evolutionspsykologi när han jämför ordspråk såsom den gyllene regeln. Än mer spännande blir det när han tar upp positiv psykologi och jämför med gammal visdom kring jakten på lycka, vad är komponenterna i ett lyckligt liv?

Ett extremt intressant kapitel handlar om kärlek och dagens syn på passionerad kärlek och de biologiska begränsningar som verkar finnas, hormonellt, för hur länge ett förhållande kan vara just passionerat. Slutligen resonerar han kring peak-experiences, värdet i att överkomma motstånd i livet och meningen med livet i dåtid och samtid.

En otroligt fascinerande bok om ett otroligt fascinerande ämne: vad gör oss egentligen lyckliga?

Vill du prova mindfulnessträning?
Vi har en mycket uppskattad mailkurs där du får konkreta mindfulnessövningar direkt till din mobil och dator. Kursen är helt kostnadsfri och du förbinder dig inte på någonting.
Vi skickar ej spam och din mail är trygg hos oss.