Nyhetsbrev #5 Om medkänsla

Detta nyhetsbrev handlar om medkänsla och hur vi faktiskt kan öva upp den (och varför det är bra för både oss själva och omgivningen).

Att lyssna på medan du läser
Sedan denna

“Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.” – Plato

Medkänsla. Denna mänskliga förmåga som kan beskrivas som en kombination av att känna vad andra känner tillsammans med önskan att de ska må bra och bli kvitt sina obehag.

Medkänsla och mindfulness går hand i hand, både i vårt utövande och i de områden i hjärnan och egenskaper hos sinnet vi stärker genom detta. Varje gång vi sätter oss ner och övar mindfulness, varje ögonblick vi accepterar och omfamnar en oroande tanke istället för att trycka bort den,  kan ses som ett uttryck av medkänsla till oss själva.

Ett uttryck av vår önskan att vi själva ska få må bra och bli fria från vårt obehag. Medkänsla är inte bara en absolut nödvändighet för att vårt samhälle ska fungera, det är också något vi alla kan träna upp. Innan vi går igenom hur, kan det vara på plats med lite motivation, här är några av de positiva effekterna man hittat i studier på medkänsla.

 
Positiva effekter av medkänsla
En fundamental effekt av en ökad medkänsla är att vi känner ännu mer samhörighet med andra människor. Detta ger möjliggör djupare relationer, mer meningsfulla sådana.

Rent fysiologiskt minskar stressreaktioner i kroppen hos människor som får öva upp sin medkänsla. Man kan även se hur mängden nervceller i vagusnerven, den nerv från hjärtat till hjärnan som reglerar vårt parasympatiska nervsystem ökar.

Inte minst så visar ett flertal kurser i medkänsla att deltagarna både känner sig tryggare, mer tillfredsställda med sina liv och får enklare att hantera både sina egna och andras känslor.

Otaliga forskningsexperiment visar […]

Inspirerande sånger och bilder

Här är en rad inspirerande sånger och bilder som jag funnit stor nytta av, hoppas du gör det också 🙂

Inspirerande bilder

Medkänsla – en absolut livsnödvändighet

En i högsta grad medfödd förmåga som även går att utveckla i vuxen ålder.

En essentiell komponent i både vårt egna välmående såväl som samhällets.

En väg för en djupare livstillfredsställelse och förbättrad fysisk hälsa enligt ny forskning.

Vi pratar alltså om medkänsla, kombinationen av att kunna förstå och uppfatta andras (och våra egna!) känslor, tillsammans med en önskan om deras (och vår egna!) befrielse från eventuella obehag och lidande.

Denna text beskriver en hel drös med häftig modern forskning på hur medkänsla hänger ihop med lycka och välmående utifrån både neuroperspektiv såväl som fysiologi ekonomi och genetik.

http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/observer/2013/may-june-13/the-compassionate-mind.html

Boktips #2

När jag skrev ett tidigare boktips om den fantastiska boken Science of yoga kom jag plötsligt några andra, minst lika sinnesvidgande böcker jag läst på sistone.

Den första heter Happiness hypothesis: Finding modern truth in ancient wisdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I boken går författaren Jonathan Haidt igenom ordspråk och förhållningsregler från allehanda gamla tänkare. Både grekiska filosofer, buddhistiska syner på livet och inte minst kristna, muslimska och taoistiska maximer tas upp och analyseras utifrån modern psykologi.

I det första kapitlet tar han upp synen på kropp, hjärna och sinne (mind) och hur denna varierat genom årtusenden. Därefter beskriver han olika sätt vi kan ändra både vår hjärna och vårt sinne genom, mediciner, terapi och inte minst meditation.

Han går in på socialkognitiva teorier samt resonerar utifrån evolutionspsykologi när han jämför ordspråk såsom den gyllene regeln. Än mer spännande blir det när han tar upp positiv psykologi och jämför med gammal visdom kring jakten på lycka, vad är komponenterna i ett lyckligt liv?

Ett extremt intressant kapitel handlar om kärlek och dagens syn på passionerad kärlek och de biologiska begränsningar som verkar finnas, hormonellt, för hur länge ett förhållande kan vara just passionerat. Slutligen resonerar han kring peak-experiences, värdet i att överkomma motstånd i livet och meningen med livet i dåtid och samtid.

En otroligt fascinerande bok om ett otroligt fascinerande ämne: vad gör oss egentligen lyckliga?

Vill du prova mindfulnessträning?
Vi har en mycket uppskattad mailkurs där du får konkreta mindfulnessövningar direkt till din mobil och dator. Kursen är helt kostnadsfri och du förbinder dig inte på någonting.
Vi skickar ej spam och din mail är trygg hos oss.