Först när vi ser vår egen storhet, kan vi leva i den fullständigt

 

Vi har alla våra styrkor och svagheter, positiva och negativa egenskaper, goda och dåliga sidor. Syftet med denna artikel är hur vi ökar vår kontakt med våra goda sidor, våra styrkor:

Ambitiös
Framgångsrik
Älskad
Intelligent
Berömd
Modig
Energifull
Handlingskraftig
Kreativ
Ärlig
Karismatisk

Kan du komma ihåg minst en gång du känt dig som varje egenskap i listan?

Vi har alla dessa egenskaper inom oss, eftersom de konkretiseras av hur vi agerar, känner och tänker. Alla har möjligheten att agera kärleksfullt, tålmodigt, inspirerande, lärande, lyssnande och därmed vara kärleksfulla, tålmodiga, inspiratörer, lärare och goda lyssnare. Men gör det kanske inte.

Att vara något, innebär att vi tänker, känner och agerar i enlighet med det

Hur kan vi då börja agera enligt en viss egenskap, för att i slutändan ha den egenskapen, att vara det?

 

Det första steget är att veta vad vi vill bli. En vision eller ett mål, säg att vi vill vara en älskad person.
Genom att skriva ner de tillfällen vi känner oss älskade, stärker vi vår bild att vi är en älskad person.
Med hjälp utifrån, ett yttre perspektiv, kan förändringen accelereras enormt.
När vi känner att vi är älskade agerar vi mer älskvärt.
Att uppleva våra handlingar stärker vår uppfattning att vi är älskade och för oss närmare mitten.

När vi skriver ner ser vi saker skarpare, hur det egentligen ligger till.

Yttre perspektiv kan vara en coach eller vän du diskuterar detta kring, samt komplimanger du får.

Denna spiral kan ta lång tid. Det som händer när vi börjar bli något, är att styrkorna sjunker djupare i takt att vi erkänner för oss själva att vi har den egenskapen, att vi är det. Alltså, att vi i allt fler situationer både känner och agerar ur styrkorna.

 

Styrkor som sjunkit olika djupt

Konkret […]