Harmoni, tillståndet

Harmoni i vägen dit

För harmoni, för mig, behövs balans:

Balans mellan förnuft och känslor

Mellan kritiskt tänkande och att allt är möjligt

Mellan att pusha sig själv och att vara nöjd med allt som det är

Att försöka styra och att låta saker hända

Att acceptera och att agera

Mellan att känna efter och ta det lugnt och att bara köra på, att lyssna för mycket eller för lite

Mellan att vara i comfort och att vara utanför comfort

Mellan rörelse och vila, handling och eftertänksamhet.

Mellan altruism och eogism

martyrskap och narcissism

självuppoffring och självömkan

medlidande med andra och medlidande med sig själv

Mellan egentid och tid med andra

Mellan att lyssna och att tala

Mellan att förstå hur andra tänker och att känna vad andra känner

att känna med andra och att känna med sig själv

Mellan medvetenhet och omedvetenhet

Mellan att läsa och att tillämpa

Mellan att vara och att göra

Göra och vara

Mellan jobb, fritid, familj. Vi och dem, svart och vitt.

Orsak och verkan

Finns genuinitet, trygghet, kärlek, anspråkslöshet, flow, glädje, gemenskap, samhörighet, liv, hållbarhet, lycka och harmoni för mig.