Utmana din verklighet

Change your thoughts and you change your world.

Norman Vincent Peale

Har du någon gång stannat upp och tänkt på hur du lever ditt liv? Vad är det som krävs, för att just du skall vara lycklig?

Denna fråga har jag ställt mig många gånger, jag har sökt svar i böcker, i forskning, i diskussioner och genom att reflektera över mitt liv. Jag har nu kommit till en nivå där jag vet att mina erfarenheter kan göra skillnad för andra och kommer därför beskriva en väg mot precis detta, harmoni och ett mer kärleksfullt, meningsfullt sätt att leva livet.

Ett första steg på vägen är medvetenhet om våra beteenden och för att förmedla mina erfarenheter kommer jag använda en grundläggande modell för detta. Innan jag beskriver denna modell finns det en fascinerande egenskap hos våra hjärnor som vi alla bör känna till, nämligen deras formbarhet, vilket kallas neural plasticitet.

Hjärnans formbarhet

Neural plasticitet innebär att nervcellerna och kopplingarna mellan dessa i vår hjärna förändras genom hela livet. Det hänger samman, inte bara med att vi åldras, utan i takt med att vårt beteende förändras, våra preferenser ändras och när bildar nya minnen och erfarenheter. Alltså förändras vår hjärna rent fysiskt när vi själva förändras. Med det i åtanke går vi vidare till ett koncept för vårt beteende.

Vårt beteende

Varje ögonblick tar ditt medvetande emot en ofantlig mängd information från dina sinnen och utan en effektiv sorteringsmekanism skulle flödet bli ohanterbart.

All information sorteras omedvetet genom vårt mentala filter.

Den information som anses oviktig i ett sammanhang sorteras bort ur filtret och vi uppfattar den inte. Ett exempel på detta är att du vanligtvis inte hör din egen puls eller att du oftast inte märker din egen andning.

Men när du håller pekfingret på halspulsådern kan du känna din puls tydligt, från känseln i fingret och när du läser i texten om din egen andning kan du plötsligt bli uppmärksam på din andning.

Dock får vi inte all information direkt från våra sinnen. I varje ögonblick skapar du själv tankar och känslor, omedvetet eller medvetet.

Låt oss titta på obehagliga och behagliga situationer. Eftersom något som är behagligt för mig kan vara obehagligt för någon annan och tvärtom, måste själva tolkningen av situationen, värderingen, skapas inom oss själva.

Exempelvis tycker jag det är väldigt roligt att laga mat, medan jag vet flera personer som avskyr det. Vissa människor gillar hårdrock, andra jazz, vi värderar samma situationer annorlunda.

Utgående från detta, leder situationer som ej omedvetet filtreras bort, till en värdering och slutligen en upplevelse, behaglig eller obehaglig.

Beteende

Upplevelsen leder i sin tur till en reaktion, vilket kan vara något av följande:

Mentala reaktioner

 

Du blir glad av en upplevelse från en situation du värderar positivt, till exempel att lyckas med något du företagit dig medan det omvända gäller för situationer du värderar negativt.

Dock är det inte bara situationer som kan ge upphov till upplevelser. En tanke du skapar, kan trigga en känsla, som i sin tur får dig att agera. Omvänt kan en känsla, exempelvis skam, få dig att börja undra vad du skäms för (en tanke) och känslan eller tanken kan få dig att agera (en handling).

 

Begränsningar

Vad är det då som begränsar dig?
Hela din verklighet, allt du uppfattar,  ser du utifrån dina värderingar och filter. Du ser världen genom ditt filter och dina värderingar och då jag har andra värderingar och filter ser min tolkning, min uppfattning, annorlunda ut än din.

Detta är en orsak till konflikter, när du och jag tror vi ser på samma situation men i själva verket är det två olika upplevelser vi pratar om:

” Jag har rätt ”

” Du har fel ”

Det leder även till begränsningar vi sätter upp för oss själva:

” Jag kan inte klara av det ”

” Det går inte ”

” Jag orkar inte ”

Dessa fraser är flera exempel på hur våra värderingar kan yttra sig. Ett annat, väldigt vanligt sätt som vi lätt kan upptäcka själva är varje gång vi använder ordet ”man”.

” Man brukar inte göra så”

” Man ska inte göra så”

” Man tycker inte om sånt”

Under en hel livstid träffar vi tiotusentals människor. I Sverige bor det över 9 miljoner människor, alltså träffar vi någon promille av dessa. Utifrån dessa möten drar vi slutsatser om vad ”man gör” eller vad ” man tycker” men det blir genast uppenbart att denna ”man” är en grov generalisering som kan hålla oss tillbaka. Varje gång du kommer på dig själv med att säga ”man”, vem är det egentligen du menar?

Hur kan vi bli medvetna om dessa begränsande uppfattningar vi har om världen och kan släppa taget om dem? Det korta svaret är att testa dem, går det verkligen inte? Är det verkligen fel? Varför är det rätt?

Ofta är vi dock inte medvetna om våra värderingar och testar dem inte, eller så är vi inte modiga nog. Jag kommer återkomma till detta i ett kapitel om rädslor.

 

Hur ger detta oss en väg mot mental frihet?

Detta är det genomgående temat i kommande artiklar, avslutningsvis ger jag dig en utmanande övning:


Övning: Utmana din verklighet

Du har flera uppfattningar om vad du klarar och vad du inte klarar.

Vad är den första begränsningen du börjar tänka på när du läser detta? Vad är det du inte klarar?

Utmana den, genom att göra det.

Om du inte kommer på något, vad är det du tror du klarar, men som du inte provat?

Gör det.

Exempel på detta kan vara allt ifrån att gå och träna, söka ett jobb/utbildning till att fråga den där tjejen/killen på en träff eller ge en komplimang till någon som står dig nära.

 

Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser kring att utmana begränsningar och att vidga sin verklighet.

Här är en film på någon som verkligen utmanat sina begränsningar, fruktansvärt inspirerande och känsloväckande: