Vad är mindfulness?

Mindfulness kan enkelt beskrivas som tekniker och förhållningssätt som gör oss mer uppmärksamma på vad som sker omkring oss och inom oss. Ursprungligen kommer begreppet mindfulness från Theravadabuddhismen i sydostasien, men liknande begrepp återfinns inom allt ifrån yogatraditioner och taoism till kristna kontemplativa metoder.
Sedan 70-talet har begreppet mindfulness fått en ny betydelse. Detta då en rad meditationstekniker och förhållningssätt från buddhism och yogatraditioner började användas inom sjukvården i USA under namnet ”Mindfulnessbaserad stressreducering” (MBSR). Under slutet på 90-talet började forskningen på allvar rikta blicken mot mindfulnessträning och de häpnadsväckande resultaten den gav. I takt med att mindfulness blev mer utforskat började även stora företag i USA börja inkorporera det för sina chefer och anställda. Idag har det lett till att mindfulnessträning erbjuds på tusentals företag, universitet, sjukhus och skolor världen över.

Effekter av mindfulnessträning

Stresstålighet

Med mindfulnessträning kan du öka din motståndskraft mot stress, få bättre immunförsvar och lättare hantera de höga krav som vårt moderna samhälle ställer.
Läs mer

Starkare koncentration

När du övar mindfulness stärks din koncentrationsförmåga och du får klarhet i dina tankar. En klarhet som kan leda till bättre beslut och ökad effektivitet så att du enklare kan ta dig an svåra situationer du ställs inför.
Läs mer

Frigör din hjärnas potential

Åtskilliga studier har visat hur mindfulnessträning förändrar våra hjärna i grunden. Stress och oroscentrum Amygdala krymper, medan områden som är viktiga för vårt arbetsminne, vår förmåga till känsloreglering samt självinsikt blir både större och mer aktiva.
Läs mer

Återhämta kroppen

Vad sägs om lägre blodtryck, lägre stressnivå och snabbare återhämtning från sjukdomar? Eller mindre huvud och ledvärk samt minskade spänningar och smärta i rygg och nacke? Enligt modern forskning kan mindfulnessträning ge dig allt detta. Dessutom finns det nya fynd i forskningen som tyder på att fysiologiska förändringar även sker på genetisk nivå på grund av den minskade inflammationsnivån i kroppen.
Läs mer

Koppla av och njut

När var det du senast njöt av din frukost? Eller resan till och från jobbet? Med mindfulnessövning kan du finna lugn och stillhet även i situationer du tidigare upplevt som stressande. Dessutom minskar oroande och distraherande tankar och du blir inte lika irriterad och frustrerad på småsaker.
Läs mer

Förändra dåliga vanor

Har du försökt sluta röka, ändrat din diet eller börjat träna, bara för att falla tillbaka i gamla mönster om och om igen? Mindfulness handlar om att bryta våra vanemässiga mönster, inte bara i tankarna och känslorna utan även i våra beteenden. Forskningen visar även att mindfulnessträning underlättar för människor som vill sluta röka eller förändra sin vikt.
Läs mer

Djupare relationer

Skulle du vilja ha mer tid till dina nära relationer? Genom att minska tiden du lägger på distraktioner både i arbetslivet och hemmavid kan du få mer tid till de människorna som betyder allra mest för dig.

Dessutom, eftersom mindfulnessträning gör dig mer närvarande kan du vara med dina nära och kära inte bara med kroppen utan hela dig, istället för att fastna i tankar om framtiden eller det förflutna.
Läs mer

Självinsikt

Vi lever i ett samhälle där uttryck som ”många bollar i luften” premieras. Det gäller att ha flera mål samtidigt och gärna planera hela karriären redan på gymnasiet. Ofta går vi från den ena aktiviteten till den andra utan att någonsin stanna upp och fråga oss själva
– Var är jag egentligen på väg i mitt liv?

Med mindfulnessträning kommer du djupare i dig själv och dina värderingar – vad som är viktigt för just dig i livet?
Läs mer

Läs mer om våra tjänster

Inre ledarskap

Utveckla ert ledarskap

Mindfulnessträning används av ledare i toppositioner världen över för att bli mer autentiska i sitt ledarskap
Läs mer
Mindfulnessorganisationer

Stärk er organisation

Hundratals globala organisationer världen över har börjat inkorporera mindfulnessträning för sina medarbetare.
Se vad mindfulness kan göra för er organisation.
Mindfulnessdelphi

Mindfulness för utbildningssektorn

Både Göteborgs Universitet och Chalmers erbjuder mindfulnesskurser till sina studenter. Vill du få mindfulnessträning till ditt lärosäte?

Vad våra klienter har sagt

Albin lyckades med några enkla övningar förmedla närvarons betydelse och framför allt belysa hur sällan vi faktiskt är närvarande i vardagen. Jag uppskattade hans sympatiska sätt och att han även delade med sig av sina egna personliga upplevelser och erfarenheter

—Jamal El-Mosleh, VD Immunicum AB

Immunicum AB

Mindfulnessträning har gett mig ökat fokus, en djupare förståelse för mig själv och en mer tillåtande attityd. Ju mer jag tränat desto starkare har insikten att jag själv, i högre utsträckning än något annat, avgör min livskvalité.

—Nils Lunneryd, student och kursdeltagare

Några av våra uppdragsgivare

Bildkällor: [1] [2] [3]