GRATIS KURS I MINDFULNESS FÖR STUDENTER?!

Ja! Du såg rätt! Om du är student på Chalmers eller GU kan du nu anmäla dig till en gratis mindfulnesskurs!

Jag har nämligen den stora glädjen att få erbjuda ännu en mindfulnesskurs via Akademihälsan.

Kursen är gratis för dig som student och du finner mer information om hur du anmäler dig på denna länk:
http://www.akademihalsan.se/studenthalsovard/extern/mindfulness.htm

Situationer där mindfulness i tusentals studier visat sig vara mycket effektivt i att lindra besvär är bland annat:

* Koncentrationssvårigheter
* Rastlöshet, oro, nervositet, ångest, stress
* Sömnsvårigheter
* Magproblem
* Muskel/ledvärk och kronisk smärta
* Beroenden av olika slag

Det låter nästan lite för bra för att vara sant?

Och det är det kanske också, för alla dessa tusentals studier som publicerats i vetenskapliga tidsskrifter har en sak gemensamt, de var inte utförda på dig utan på andra människor.

Jag anser att din situation är unik och det är där vi möts i denna kurs i modern mindfulness.

Modern mindfulness heter kursen då själva konceptet mindfulness ursprungligen kommer bl a. från indiska yogatraditioner och numera är tätt förknippat med buddhismen.

Istället för att utgå från dessa system utgår vi från modern neurovetenskap och psykologi under kursens gång. Inte minst, så utgår vi från vår egen, upplevda erfarenhet.

En liten disclaimer: Kursen handlar inte om att göra några övningar om dagen i en vecka och tro att allt är fixat. Precis som vår kondition och vår kropp behöver fysisk träning på veckobasis, kan vår hjärna utvecklas av kontinuerlig mindfulnessträning. Min egen erfarenhet är att efter 6 veckors dagligt övande har denna utveckling kommit så långt att du som deltagare börjar märka positiva förändringar i vardagen.

Dessa positiva effekter kan vara några av följande som forskningen visat att mindfulnessträning ger:
(Taget ifrån http://www.apa.org/monitor/2012/07-08/ce-corner.aspx)

* Det gör att vi enklare kunna hantera den stress, oro och osäkerhet som så ofta förekommer i vårt dagliga liv.
* Vi kan lättare uttrycka och förstå våra egna såväl som andras känslor och den effekt de har på vårt beteende.
* Vi blir mer uppmärksamma på våra tankar och kan ändra vårt förhållningssätt till dem, med minskade självkritiska och distraherande tankar som följd.
* Vi stärker vår koncentrationsförmåga och behåller en jämnare sinnesstämning under dagen
* Självdisciplinen förbättras
* Delar i vår hjärna som är förknippade med ökad koncentration, förbättrat arbetsminne och effektivare känslohantering, samt ökad empati och mer positiva känslor stärks.
* Man har till och med sätt att telomererna, de yttersta ändarna på våra kromosoner, som är inblandade i åldrande, förlängs av kontinuerlig mindfulnessträning.

Det finns bara ett sätt att ta reda på hur väl den här forskningen stämmer med din egen erfarenhet, nämligen att prova.

I denna kurs får du möjligheten att i en trygg miljö, under 6 veckors tid fördjupa dig i de övningar och den teori som hjälpt hundratusentals människor världen över.

————————–————————–————————
OM KURSENS UPPBYGGNAD OCH KURSLEDAREN
————————–————————–————————
Under kursens 6 veckor kommer vi att gå igenom följande moment.

Kursvecka 1: Vad är mindfulness?
Exempel på innehållet:
* Introduktion av deltagarna och kursledaren
* Historik
* Nutid
* Koncentration, viljestyrka
* Andningen
* Övningar

Kursvecka 2: Mindfulness och kroppen
Kursvecka 3: Mindfulness, tankar och känslor
Kursvecka 4: Mindfulness och positiva upplevelser
Kursvecka 5: Mindfulness, relationer och medkänsla
Kursvecka 6: Mindfulness i framtiden

Teorin utgår ifrån modern psykologi och neurovetenskap, men utan att gå in på detaljnivå.

Störst vikt i träffarna ligger på diskussioner av våra erfarenheter, samt introduktioner av nya övningar.

Jag som är kursledare heter Albin Hagberg Medin och har sedan 2012 hållit kurser i mindfulness här i Göteborg. Jag har mediterat dagligen sedan mer än 2 år tillbaka (kom i kontakt med mindfulness genom en utbrändhet från min tid som fysikstuderande) och dessutom genomfört flertalet retreats (intensiva meditationsperioder i veckolång tystnad).

Jag har nyligen gått en utbildning som mindfulnessinstruktör med Ola Schenström och mindfulnesscenter.se

Under denna sommar har jag förutom att ha hållit kurser även deltagit i konferenser i USA och fått ny insyn i dagsfärsk forskning på medkänsla och mindfulness.

Här är några röster från de deltagare som gick en liknande kurs i somras:

Tilia Björk, kursdeltagare
”Jag tycker att du är väldigt inspirerande som kursledare. Du strålar ut vad du lär ut. Jag tycker också att det är ett superbra upplägg med genomgång av ett tema till varje kurstillfälle, ett kompendie med mycket bra texter att läsa, samt både olika mindfulnessövningar och skrivuppgifter att göra mellan varje gång!”

Sara Bergqvist, kursdeltagare
Inspirerande, en utmaning, väldigt bra föreläsningar och diskussioner, avslappnad, ärlig och en trygg miljö i gruppen, kändes som att det var en acceptans för den enskilda individen i gruppen

Andreas Kölling, kursdeltagare
Svar på frågan: Vad har du lärt dig genom kursen?
”Att lyssna och känna och lyssna inåt! Perspektivet om att man ska vara icke-dömande oavsett vad som kommer upp inom en, tankar känslor m.m. Detta har gett ett genombrott för mig! Har tidigare läst en del självhjälps böcker m.m. och ingen har varit tydligare än du med ”acceptans delen”!!! Har genom detta lyckats finna mer lugn och lycka i mitt liv, stort tack för det! ”

För fler referenser från tidigare kursedeltagare, se http://mentalfrihet.nu/referenser/

————————–————————–————————
PRAKTISK INFO
————————–————————–————————

Läs mer på Akademihälsans hemsida:

http://www.akademihalsan.se/studenthalsovard/extern/mindfulness.htm

Läs om kursen på facebookeventet