Har du svårt att koncentrera dig?
Känner du dig rastlös i tid och otid och har svårt för att slappna av? Dras du ofta med oroande tankar och känslor?
Kan du ibland ligga vaken sent på nätterna av allt som behöver göras de kommande veckorna eller med en osäkerhet inför beslut om framtiden?

Detta är typiska situationer där mindfulnessövningar i tusentals studier visat sig vara otroligt effektiva.

Andra situationer där mindfulness kan vara till stor hjälp är:
* Magproblem 
* Muskel/ledvärk och kronisk smärta
* Beroenden av olika slag
* Ångest

Det låter nästan lite för bra för att vara sant?

Och det är det kanske också, för alla dessa tusentals studier som publicerats i vetenskapliga tidsskrifter har en sak gemensamt, de var inte utförda på dig utan på andra människor.

Jag anser att din situation är unik och det är där vi möts i denna kurs i modern mindfulness.

Modern mindfulness heter kursen då själva konceptet mindfulness ursprungligen kommer bl a. från indiska yogatraditioner och numera är tätt förknippat med buddhismen.

Istället för att utgå från dessa system utgår vi från modern vetenskap och psykologi under kursens gång. Inte minst, så utgår vi från vår egen, upplevda erfarenhet.

En liten disclaimer: Kursen handlar inte om att göra några övningar om dagen i en vecka och tro att allt är fixat. Precis som vår kondition och vår kropp behöver fysisk träning på veckobasis, kan vår hjärna utvecklas av kontinuerlig mindfulnessträning. Min egen erfarenhet är att efter 6 veckors dagligt övande har denna utveckling kommit så långt att du som deltagare börjar märka positiva förändringar i vardagen.

Dessa positiva effekter kan vara några av följande som forskningen visat att mindfulnessträning ger:
(Taget ifrån http://www.apa.org/monitor/2012/07-08/ce-corner.aspx)

* Det gör att vi enklare kunna hantera den stress, oro och osäkerhet som så ofta förekommer i vårt dagliga liv.
* Vi kan lättare uttrycka och förstå våra egna såväl som andras känslor och den effekt de har på vårt beteende.
* Vi blir mer uppmärksamma på våra tankar och kan ändra vårt förhållningssätt till dem, med minskade självkritiska och distraherande tankar som följd.
* Vi stärker vår koncentrationsförmåga och behåller en jämnare sinnesstämning under dagen
Självdisciplinen förbättras
* Delar i vår hjärna som är förknippade med ökad koncentration, förbättrat arbetsminne och effektivare känslohantering, samt ökad empati och mer positiva känslor stärks.
* Man har till och med sätt att telomererna, de yttersta ändarna på våra kromosoner, som är inblandade i åldrande, förlängs av kontinuerlig mindfulnessträning.

Det finns bara ett sätt att ta reda på hur väl den här forskningen stämmer med din egen erfarenhet, nämligen att prova.

I denna kurs får du möjligheten att i en trygg miljö, under 6 veckors tid fördjupa dig i de övningar och den teori som hjälpt hundratusentals människor världen över.

————————–————————–————————
OM KURSENS UPPBYGGNAD OCH KURSLEDAREN
————————–————————–————————
Under kursens 6 veckor kommer vi att gå igenom följande moment.

Kursvecka 1: Vad är mindfulness?
Exempel på innehållet:
* Introduktion av deltagarna och kursledaren
* Historik
* Nutid
* Koncentration, viljestyrka
* Andningen
* Övningar

Kursvecka 2: Mindfulness och kroppen
Kursvecka 3: Mindfulness, tankar och känslor
Kursvecka 4: Mindfulness och positiva upplevelser
Kursvecka 5: Mindfulness, relationer och medkänsla
Kursvecka 6: Mindfulness i framtiden

Teorin utgår ifrån modern psykologi och neurovetenskap, men utan att gå in på detaljnivå.

Störst vikt i träffarna ligger på diskussioner av våra erfarenheter, samt introduktioner av nya övningar.

Jag som är kursledare heter Albin Hagberg Medin och har sedan 2012 hållit kurser i mindfulness här i Göteborg. Jag har mediterat dagligen sedan mer än 2 år tillbaka (kom i kontakt med mindfulness genom en utbrändhet från min tid som fysikstuderande) och dessutom genomfört flertalet retreats (intensiva meditationsperioder i veckolång tystnad).

Jag har nyligen gått en utbildning som mindfulnessinstruktör med Ola Schenström och mindfulnesscenter.se och håller för närvarande på att färdigställa mina studier i psykologi på Göteborgs Universitet till beteendevetare. I bagaget har jag dessutom en kandidatexamen i teknisk fysik från Chalmers.

Under denna sommar har jag förutom att ha hållit kurser även deltagit i konferenser i USA och fått ny insyn i dagsfärsk forskning på medkänsla och mindfulness.

Här är några röster från de deltagare som gick en liknande kurs i somras:

Tilia Björk, kursdeltagare
”Jag tycker att du är väldigt inspirerande som kursledare. Du strålar ut vad du lär ut. Jag tycker också att det är ett superbra upplägg med genomgång av ett tema till varje kurstillfälle, ett kompendie med mycket bra texter att läsa, samt både olika mindfulnessövningar och skrivuppgifter att göra mellan varje gång!”

Sara Bergqvist, kursdeltagare
Inspirerande, en utmaning, väldigt bra föreläsningar och diskussioner, avslappnad, ärlig och en trygg miljö i gruppen, kändes som att det var en acceptans för den enskilda individen i gruppen

Andreas Kölling, kursdeltagare
Svar på frågan: Vad har du lärt dig genom kursen?
”Att lyssna och känna och lyssna inåt! Perspektivet om att man ska vara icke-dömande oavsett vad som kommer upp inom en, tankar känslor m.m. Detta har gett ett genombrott för mig! Har tidigare läst en del självhjälps böcker m.m. och ingen har varit tydligare än du med ”acceptans delen”!!! Har genom detta lyckats finna mer lugn och lycka i mitt liv, stort tack för det! ”

För fler referenser från tidigare kursedeltagare, se http://mentalfrihet.nu/referenser/

————————–————————–————————
PRAKTISK INFO
————————–————————–————————

Sista anmälningsdatum är onsdagen den 11:e september och kursen startar på onsdagen den 18:e september

Datum: Onsdagar kl 17-19 i 6 veckors följd, från den 18:e september till den 23:e oktober

Plats: Inomhus i centrala Göteborg

Vad ingår?
I kursen ingår material i form av kurskompendium, samt .mp3 filer för övningar mellan träffarna.

Kostnad: 3000kr, varav 1000kr betalas före sista anmälningsdatumet och resterande 2000kr vid kursens avslut.

Dock, om du anmäler dig före onsdagen den 7:e september erhåller du en ”tidig fågel” rabatt och betalar endast 2000kr totalt (1000kr+1000kr).

Detsamma gäller fram till sista anmälningsdatum om du får med en vän till kursen, ni båda betalar då endast 2000kr vardera totalt.

Anmäler dig gör du via mail till kurs@mentalfrihet.nu med ditt namn och telefonnummer. Du får då ett svar med ytterligare information samt bankkonto.