Jag har nu skickat ut en hel drös med mail till professorer på institutioner för psykologi och fysiologi här i Göteborg. Detta då jag vill kartlägga om någon i dagsläget bedriver forskning på mindfulness eller är intresserade av att påbörja sådan forskning.

Här finner ni brevet och även några väldigt spännande studier på mindfulness för högskolestudenter:

[gview file=”http://mentalfrihet.nu/wp-content/uploads/2013/09/Mindfulness-och-forskning-Göteborg-2013.pdf”]