Var idag på föreläsning av Robert Cloninger, väldigt känd forskare inom välmående och personlighet. Mycket nytt och mycket häftig forskning, speciellt angående spirituella värden och hur viktiga de är för ens livstillfredsställelse.

Speciellt här i väst, där vi generellt har ett motstånd mot spirituella värden, då de snarare förknippas med flum och ovetenskap.

Denna förknippning, som troligtvis kommer av att människor med lågt självstyre och självinsikt men starka spirituella värden tenderar att ofta ta till ”magiskt tänkande” (tilltro på övernaturliga väsen bl a). Intressant nog har denna grupp människor fysiologiskt sett även höga halter stresshormon och lider av depressioner i större bemärkelse)

Varför är då spirituella värden viktigt?

I alla grupper han studerat har de absolut lyckligaste människor haft höga värden, inte bara på självstyre och samarbetsförmåga, även på spirituella värden. Ta bort de spirituella värdena såsom känslor av samhörighet med omvärlden och en tro på något större, något utanför den egna individen och varken hälsan, produktiviteten eller välmåendet är lika stort.

Hans 3 tumregler för ett lyckligare liv:

Arbeta för och hjälp andra människor, fostra därigenom medkänsla, omtanke och medmänsklighet (cooperativeness)

Sträva efter att släppa konflikter, bråk och oro, stärk därigenom hopp och självstyre och autonomitet (self-directedness)

Öka din medvetenhet och därigenom din tro och känsla av samhörighet med omvärlden samt något utanför dig själv (self-transcendence)

Glöm dessutom inte bort att personlighet i högsta grad är något som förändras, inte något statiskt!

Speciellt tacksam var jag dessutom över att jag fick möjlighet att följa med på lunchen med denne och andra professorer från Göteborgs universitet, häftigt vad som kan komma av att bara ta tillfället i akt!