Nyhetsbrev Februari

Hej!

Wow, många nyheter i denna månadens brev. Terminens första mindfulnesskurs för studenter började igår och snart kommer vi även erbjuda en mindfulnesskurs även för ”icke-studenter” på Mindful Yoga studio i Göteborg, mer om kursen i slutet på mejlet.

Nästa nyhet, vi blir fler! Det är till min stora glädje jag kan meddela att Kendra Fraser-Potts kommer arbeta för Modern Mindfulness. Kendra är mindfulnessinstruktör och håller på att slutföra sina studier i psykologi på Lunds Universitet. Du kan läsa mer om Kendra på vår hemsida.

Den sista nyheten är såklart temat för månadens nyhetsbrev, vilket är:

Mindfulness och våra nära relationer

I krönikan beskriver jag både utifrån mina egna erfarenheter och forskning hur mindfulnessträning kan göra oss mer trygga i våra nära relationer, samt hur du bäst bemöter en rasist. Innan dess tar vi några nya studier från 2016:

Ny forskning

Mindfulness, barn och föräldrar

De senaste åren har mindfulness blivit allt mer förekommande i svenska skolor. (1) Detta följer jag med stor entusiasm och blev därför förvånad när jag fann följande studie från Australien där forskare undersökt föräldrar och barns stressnivåer. Forskarna såg att både barnens och de vuxnas färdighet i mindfulness hängde samman med minskade stressnivåer, men när föräldrarna hade outvecklade färdigheter i mindfulness sammanföll detta med höga stressnivåer hos barnet, oavsett hur barnets förmåga i mindfulness var. Något vi kan tolka som att det är minst lika viktigt även för lärare och föräldrar med mindfulnessträning, inte bara för barnen. Förhållandet mellan barns och föräldrars färdigheter i mindfulness och dess effekter på deras relation och kommunikation har även undersökts i ytterligare en ny studie. (2) (3)

Mindfulness och romantiska relationer

I en ny review-artikel går författarna igenom existerande forskning på hur färdigheter i mindfulness kan ge positiva effekter i romantiska relationer, såsom förbättrad kommunikation, konfliktlösning, intimitet och tillfredsställelse. (4) Ett experimentellt exempel är studien från University of Oregon där par togs in och fick göra en uppgift i konfliktlösning. Paren med större färdighet i mindfulness hade i genomsnitt snabbare återhämtning av kortisolresponser efter den stressande uppgiften. (5)

 

Mindfulness, anknytningsteori och nära relationer

Har du någonsin undrat hur den där svåra konflikten du hade med dina föräldrar när du var ung, påverkat dig i vuxen ålder?

Eller varför vissa av oss blir så lika våra föräldrar, ibland på sätt vi verkligen inte vill?

Vet du själv några beteenden du ärvt av dina föräldrar som du helst skulle slippa?

Anknytningsteori är en modell för att beskriva hur våra relationer under uppväxten formar vår världsbild och de mönster vi får med oss in i våra vuxna relationer. Kort beskrivet finns det tre primära anknytningsstilar:

Trygg anknytning

”Det är enkelt för mig att vara känslomässigt nära andra människor”
”Jag är bekväm med att lita på andra och att andra litar på mig”
”Jag oroar mig sällan över att bli ensam eller att andra inte accepterar mig”

Håller du med om ovanstående citat? Detta är tecken på trygg anknytning och denna anknytningsstil utvecklar vi när våra föräldrar/vårdnadshavare är närvarande och uppmärksamma för våra behov och när de kan hantera både sina egna såväl som våra positiva och negativa känslor.

Undvikande anknytning

”Jag är som mest bekväm utan nära relationer”
”Det är väldigt viktigt för mig att känna mig oberoende och självförsörjande”
”Jag föredrar att inte behöva lita på andra eller att ha andra som litar på mig”

Denna anknytningsstil utvecklas i oss när våra föräldrar inte är närvarande och kan se våra behov. Om vi t ex. inte blir tröstade vid stark rädsla eller sorg eller kontinuerligt saknar uppmärksamhet från dem. Undvikande anknytningsstil kan tolkas som en försvarsmekanism. På grund av bristen av närhet försöker vi omvärdera vikten av närhet och övertala oss själva att nära relationer ”egentligen inte är så viktiga”, likaså kan känslor ofta nedvärderas och också anses som oviktiga. Om vi anar en risk för att bli sårade av någon leder denna anknytningsstil ofta till att vi själva tar första steget och distanserar oss från relationen.

Ambivalent anknytning

”Jag vill bli vara väldigt känslomässigt nära andra, men jag finner ofta att andra inte vill vara lika nära mig”
”Jag är obekväm utan nära relationer, men samtidigt oroar jag mig att andra inte värderar mig lika mycket som jag värderar dem”

Denna anknytningsstil utvecklar vi när våra föräldrar/vårdnadshavare är mixade i sina beteenden. När de ibland finns där för oss och ger oss närhet, värme och stöd men i andra situationer agerar hotfullt mot oss eller ignorerar oss. Ambivalent stil kan leda till att vi får svårt att vara ensamma och att fullfölja saker på egen hand, samt att vi ofta oroar oss över våra existerande relationer. Denna stil är på många sätt en motpol till den undvikande anknytningsstilen.

Både otrygg och ambivalent anknytningsstil hänger samman med ökad risk för depression, självmord och fysisk/psykisk ohälsa. (5)

Lyckligtvis har varken du, eller jag, eller någon annan endast ett av dessa mönster. Våran individuella anknytningsstil har delar från dem alla, ofta är dock ett mönster dominerande i våra relationer. Vi märker ofta av vår anknytningsstil som tydligast när vi blir sårade av andra eller när vi skiljs från andra.

Hur känner du inför avsked med dina föräldrar, barn eller vänner eller när de ska resa bort?

Personligen har jag främst fått bekanta mig med det undvikande anknytningsmönstret. Min uppväxt har varit som de flesta andras, nämligen väldigt blandad. Många, många inslag av ömhet och kärleksfullhet från mina föräldrar, och likaså flera inslag av konflikter i både familjen och i skolan. Till viss del är det på grund av rådande könsnormer som gjorde att jag omedvetet började utveckla allt mer undvikande anknytningsmönster.

Några exempel på detta är hur jag tyckte att allt som hade med känslor att göra gjorde mig obekväm. Sångerna i disneyfilmerna spolade jag alltid förbi och jag berättade aldrig för mina föräldrar hur jag egentligen kände inför de olika hobbies och sporter jag sysslade med utan bara följde med grupptrycket. Jag var så frånkopplad från mitt egna känsloliv att jag ofta trodde jag var helt känslolös och såg till och med detta som något positivt! Jag kände mig också som mest bekväm i mitt egna sällskap, samtidigt som jag ofta sökte romantiska relationer, utan någon framgång. För vad hände då om jag träffade en person jag var romantiskt intresserad av?

Rädslan av att bli avisad av denna personen var så stark att jag aldrig vågade berätta för personen (erna) hur jag kände för dem och istället fortsatte leva i min fantasier.

Jag får inte komma för nära då blir jag sårad

Ungefär så var min världsbild för nära relationer under en lång tid. Omvänt kunde det även vara:

Jag får inte komma för nära, då kommer jag såra personen/göra den besviken

Hur förändrar vi då våra anknytningsmönster?

Vi kan inte spola tillbaks tiden till vår uppväxt och be våra föräldrar vara ännu mer kärleksfulla till oss, men vi kan börja ge kärleksfull, omtänksam uppmärksamhet till oss själva här och nu.

Detta är något som fascinerat mig gång på gång. Hur jag själv, kan ge mig samma slags kärlek och omtanke som mina föräldrar, lärare och vänner gett mig. För även om den kärleken du fått under din uppväxt känns icke-existerande så lovar jag att den finns där, som ett litet, litet frö. Och som med alla frön är det bara att vattna det och ge det värme och solsken så kommer det växa sig stort och starkt!

Just kopplingen mellan mindfulness och anknytningsstil är extra intressant för mig i nuläget. De senaste åren har jag märkt av otroliga förbättringar I mina vänskaps och familjerelationer tack vare att jag blivit mer uppmärksam på de undvikande och ambivalenta mönstren (monstren?) och deras tillhörande tankegångar. Tack vare kontinuerlig övning i uppmärksamhet och kärleksfullhet har dessa små monster blivit allt mer trygga och skrikit med allt lägre röster inombords och nu har jag tagit ännu ett steg i närhetens riktning. Jag har nämligen levt flera år utan romantiska relationer men nu börjat möta människor även i det romantiska planet och oj, oj, oj vilken skillnad! Vilken otrolig lätthet för intimitet jag plötsligt har upptäckt i mig själv som kommit tack vare år av vattnande av trygghetsfröet.

Jag märker nu tydligt hur mindfulnessövningarna hjälpt mig i att kunna skilja tankar och känslor från faktisk verklighet. Istället för att som tidigare fastna i oroliga tankeloopar i stil med:

”Vad tror hen om mig nu?”

”Borde jag verkligen sagt sådär? Gjort sådär?”

Kan jag nu säga hejdå till romantiska relationer utan att behöva bekymra mig alls lika mycket om vad denne tycker och tänker och känner för mig, och dessutom vara ärlig och öppen med mina egna känslor och tankar inför denne.

Denna transformation jag varit med om i mina nära relationer är jag inte ensam om, även i forskningen återfinns modeller och teorier som pekar åt samma håll. En av forskarna jag träffade på Stanfords konferens om medkänsla i USA heter Clifford Saron och han är delförfattare till en banbrytande artikel om just anknytningsteori och hur mindfulnessövningar stärker vår trygga anknytning. (5) Jag skulle också kunna skriva ett helt nyhetsbrev om Kristin Neffs forskning på självmedkänsla och vilka kraftfulla förändringar som sker i oss när vi övar denna förmågan (och det kanske jag gör i nästa brev!).

Att ge oss själva kärlek och omtanke. It’s that simple.

Men ibland väldigt svårt. Vill du prova en övning? I slutet på mejlet har jag lagt upp en mindfulnessövning i kärleksfull vänlighet som ingår i vår onlinekurs.

Hur du bäst bemöter en rasist

Från kärlek till dess motsats, hat. När vi ser på ondskan som sker runt om i världen är det lätt att bli modlös och tappa hoppet om mänskligheten. Låt oss därför fylla på med lite viktig och aktuell information.

Forskning visar nämligen att trygghet i vår anknytningsstil hänger samman med höjd medkänsla, altruism, medmänskliga värderingar och större tolerans och förståelse för oliktänkande och människor från andra kulturer. [5]

Omvänt innebär detta att ju mer otrygga vi är i vår anknytning, desto mindre är vår förmåga till medkänsla, medmänskliga värderingar och tolerans och förståelse för människor från andra kulturer. Låter det bekant?

Vi har just beskrivit förutsättningar för rasism, fördomar och hat mot folkgrupper: en inre otrygghet.

Så som jargongen går i media ser jag oftast ordet ”kamp” användas. ”Rasisterna ska bekämpas, rasismen ska krossas”. Om vi utgår från att människor som agerar rasistiskt har en större grav av otrygghet i sin anknytning, hur tror du sådana budskap påverkar dem?

Tror du det gör dem mer trygga i sin anknytning att veta att resten av Sverige försöker bekämpa dem?

Det tror inte jag. Jag tror att när vi börjar bemöta även dessa människor med kärlek, omtanke och förståelse (t ex. de gäng som samlades i Stockholm nyligen), så kommer deras beteenden och världsbilder förändras radikalt. De är trots allt en del av oss, en del av Sverige och en del av världen. Precis som du och jag.

Oavsett om vi pratar om rasister, militanta jihadister eller brottslingar så blir bilden för mig väldigt tydlig: När vi skriker eller skriver ut vårt hat mot dessa människor så göder det endast mer otrygga anknytningsmönster hos dem, mönster som ligger till grund för deras fruktansvärda beteenden, mönster som både går att förändra och att förhindra att de uppkommer i nästa generation, lösningen? Kärlek, vänlighet och tillit. Självklart behöver vi säga ifrån när någon skadar någon annan, men det finns flera sätt att säga ifrån på.

Kanske finns det ett sätt som är både kärleksfullt, vänligt och samtidigt starkt och kraftfullt?

Eye for an eye makes the whole world blind

Troligen hade Scar en uppväxt mycket bristfällig på kärlek och trodde i sin förvirring att berömmelsen och statusen han fick som lejonkung skulle kunna fylla det tomrummet

Trygghet i dina nära relationer

Är du nyfiken på hur mindfulness kan hjälpa dig känna dig mer trygg i dina nära relationer?

I vår onlinekurs går vi in djupare i samspelet mellan våra tankar, känslor och relationer. Du lär dig ett brett spektra av metoder och förhållningssätt som hjälper dig bemöta svårigheter och komma tillrätta med obefogad oro, som gör dig modigare och mer trygg i att uttrycka kärlek och omtanke till både dig själv och dina vänner och familj.

Vår onlinekurs i mindfulnessträning

Genom vårt unika onlinebaserade träningsprogram kan du genom din mobil eller dator enkelt lära dig dessa effektiva metoder.

Kursen består av 35 kursdagar med tiotals ljudklipp, videoklipp och texter med mindfulnessövningar som ger dig mer energi, klarare tankar och mindre stress. Du får tillgång till kursen under ett helt år och kan göra dagarna och momenten helt i din egen takt och hur många gånger du vill.

Kursen ger diplom! Vid genomförd kurs erhåller du ett kursintyg som beskriver dina nya kompetenser inom mindfulness, stresshantering och modern psykologi.

Med rabattkoden mindfulnesstrygghet får du 35%! rabatt på kurspriset, 950kr istället för ordinarie pris på 1.500kr.

Köp kursen direkt här och börja redan idag!

Vill du läsa mer om kursens innehållet finner du det här.

Vi har även en 100% nöjdhets garanti: om du inte är nöjd med innehållet i programmet ger vi dig pengarna tillbaka, upp till en hel månad efter köpet.

(Hur kan vi vara så säkra på att du blir nöjd? Programmet har nu sålts i över ett år och hittills har ingen reklamerat kursen)  

Sagt om kursen:

Wow! Helt fantastiskt! Du förklarar på ett lagom personligt sätt med mycket bra övertygande teorier samt med ett lugn som gör allt väldigt ingivelsefullt.

– Anna Brus, VD, yogabrus.com

Kursen är smidig och hemsidan enkel att navigera från telefonen. Gillar att du har filmer som beskriver i kombination med text samt att jag kan gå direkt till övningarna om jag inte vill läsa. Det passar alla nivåer. 

Jag har rekommenderat kursen till flera, den är väldigt bra!

– Sofia Bengtsson, Entreprenör

 

Övning i medkänsla och kärleksfull vänlighet

Ladda ned eller lyssna direkt i mobilen/datorn på denna länken.

Innan du börjar, sätt dig gärna extra bekvämt på en plats där du kan vara ifred. Prova gärna att lägga ena handen på magen och andra handen på bröstkorgen en stund och känn in din andning under övningen. Och kom ihåg, det går inte att misslyckas med övningen, ibland kommer vissa känslor, ibland andra känslor, ibland vissa tankar, ibland andra tankar. Det viktiga är din avsikt och inställning!

 

Mindfulnesskurs i Göteborg

Efter många förfrågningar har jag äntligen hittat en lämplig plats och samarbetsform för att erbjuda en mindfulnesskurs i Göteborg. Kursen kommer ske söndagar kl 19-20.30 och har ett prova-på tillfälle söndagen den 14:e februari. Under kursen kommer vi fokusera på de praktiska aspekterna av mindfulnessträning och du lär dig hur mindfulness kan bli ett naturligt, insiktsgivande och återhämtande inslag i din vardag. Läs mer om hur du anmäler dig på Mindful Yogas hemsida

 

Tack för din uppmärksamhet!

Dela gärna nyhetsbrevet vidare till dina vänner via följande finurliga knappar om du gillade det:

Gilla mailet på facebook: Facebook Like Button

Dela på twitter: Tweet Button

Gilla vår facebooksida: Facebook Like Button

Vänligen
Albin Hagberg Medin                                        Modernmindfulness.se
Mindfulnessträning.se

 

Här kan du läsa de nyhetsbrev vi skickat ut tidigare:

Nyhetsbrev #24 Mitt nya Jag

Nyhetsbrev #23 God Jul

Nyhetsbrev #22 Vad är viktigt för mig, egentligen?

Nyhetsbrev #21 Att vara redo för döden

Nyhetsbrev #20 Den bortglömda konsten att göra ingenting

Nyhetsbrev #19 Dag Hammarskjöld och mindfulness

Nyhetsbrev #18 Planerar du bort dig själv?

Nyhetsbrev #17 Att verkligen vila

Nyhetsbrev #16 Mindfulness hjälper vid tinnitus och tobak

Nyhetsbrev #15 Kronisk smärta

Nyhetsbrev #14 Vänlighet, mindfulnessmuskler och hjärnan

Nyhetsbrev #13 Mindfulness gör dig piggare och sömnigare

Nyhetsbrev #12 Mindfulnessforskning på Sahlgrenska i Gbg

Nyhetsbrev #11 Mindfulness förbättrar vår empati

Nyhetsbrev #10 Korta mindfulnessövningar räcker lång väg!

Nyhetsbrev #9 Pilotstudie och andningskonferens

Nyhetsbrev #8 Mindfulness och naturen

Nyhetsbrev #7 Mindfulness – mer än bara avslappning?

Nyhetsbrev #6 Om mindfulness och sömn!

Nyhetsbrev #5 Viken av medkänsla

Nyhetsbrev #4 Om att skapa din dagliga meditationsvana

Nyhetsbrev #3 Om minne, stress och mindfulness

Nyhetsbrev #2 Om självdisciplin, oro och mindfulness

Nyhetsbrev #1 Kort om sex och mindfulness samt yoga

Referenser

(1)  http://www.svtplay.se/klipp/2704056/mindfulness-pa-schemat

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/mindfulness

(2) The Relationship between Child Stress, Child Mindfulness and Parent Mindfulness

Mindfulness in Parenting and Coparenting

(3)

Mindfulness during romantic conflict moderates the impact of negative partner behaviors on cortisol responses

(4)

Mindfulness and Couple Relationships

(5)

Social Foundations of the Capacity for Mindfulness: An Attachment Perspective

(6)

Attachment, caregiving, and altruism: Boosting attachment security increases compassion and helping.

Attachment theory and concern for others’ welfare: Evidence that activation of the sense of secure base promotes endorsement of self-transcendence values

Attachment theory and intergroup bias: Evidence that priming the secure base schema attenuates negative reactions to out-groups