Tänkte rekommendera en helt suverän bok om känslor, hur de påverkas oss, varför vi kan känna och varför vi kan uttrycka det vi känner, främst i ansiktet men också i vårt kroppspråk och tonläge.

Innan dess vill jag att du ser på följande video för att få en inblick i ditt eget och andras känsloliv:

Hur kändes det? Hur påverkade videon dig? För en djupare förståelse om känslor rekommenderar jag följande bok:

 

Emotions revealed

Emotions revealed är skriven av Paul Ekman och grundar sig i hans enorma erfarenhet samt en stor mängd forskning inom psykologi, då främst emotioner (känslor) samt antropologi och sociologi.

Den främsta upptäckt som boken grundas på är att vi alla uttrycker 6 så kallade grundkänslor med samma ansiktsmuskler och dessa känslor är: Ilska, äckel, rädsla, glädje, sorg och förvåning

Genom att lära oss känna igen dessa hos andra kan vi enklare känna av hur andra mår. En annan viktig komponent i boken är s.k. hot triggers – de situationer vi utsätts för när vissa känslor i oss aktiveras.

emotions revealed

Tycker dessutom Julia och hennes vänner och kompanjoner i ung cancer gör ett otroligt arbete för att belysa hur viktigt det är att tillåta sig att känna det man känner. Istället för att försöka, med tankens kraft arbeta mot känslorna (Vilket oftast får en omvänd effekt, mer om det i en kommande artikel).